Vörös István: Hogyan olvassunk verset?

A mai ember elvesztette kapcsolatát az olvasással. Sokat olvas képernyőre meredve, de ritkán műegészeket. És ha műveket (egyszerű regényeket) kézbe is vesz, nem biztos, hogy művészettel találkozik. Az intimebb, lelkibb folyamatokról szóló alkotások meghökkentik, arra emlékeztetik, hogy igenis van lelke, amely ráadásul másfajta értékmérőt kínál, mint az egyre mechanikusabbá váló anyagi világ, a mindennapi élet.
A mai olvasó elvesztette kapcsolatát a verssel. Különösen a kortárs verssel. Ez korántsem végleges szakadás és szakítás. Csak hasadások gyengítik, hűtlenség és kétely. Az új költők persze rendszeresen hűtlenné válnak az olvasókhoz, akik a már megkedveltet akarják kapni, de a már megkedvelt és megszokott bizonyos új kérdésekre nem adhat válaszokat. Új kérdéseket tesznek fel a költők a versnek, és ezekre a válasz is más lesz, szokatlan, váratlan, felkavaró, felháborító, érthetetlen. Tulajdonképpen mindenki ezt is várja el az új verstől, új művészettől, aztán amikor tényleg megkapja, megzavarodik, felháborodik, értetlenkedik. De ez nem baj. Inkább szidja a költőt, mint hogy közömbösen bele se nézzen a munkájába. De a közömbössel is dolga van a versértelmezőnek. Erről szól a nyugatos, újholdas esszéisták, verselemző-kötetek hagyományát felélesztő új sorozatunk, olvasót és verset akar közelíteni egymáshoz. (…)
Kortárs és nemrég élt költők műveit tárgyalja sorozatunk a mai középnemzedéktől vissza a nem eléggé jól ismert félklasszikusokig. Egy-egy verset állít a középpontba, és mutatja be ezt a kor, a költő személyes világa és életműve, a szépség tanának összefügései között. Olyan költőket választunk elemzésre, akik fontos életművet hoztak létre vagy kezdtek már el. És olyan verseket, melyek nyitottak a lélek, a szellem és a hit kérdéseire, betekintést engednek a látható világ mögé, segítenek közeledni a nagy, könnyű válaszokkal ki nem meríthető kérdésekhez.
(A Vigilia novemberi számában indult új rovatunkban – Kortárs vers kortárs szemmel – Herczeg Ákos elemzi Simon Balázs „Az öltözőben” című versét.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés