Megjelent a Vigilia novemberi száma

„A mai olvasó elvesztette kapcsolatát a verssel. Különösen a kortárs verssel. Ez korántsem végleges szakadás és szakítás. Csak hasadások gyengítik, hűtlenség és kétely. Az új költők persze rendszeresen hűtlenné válnak az olvasókhoz, akik a már megkedveltet akarják kapni, de a már megkedvelt és megszokott bizonyos új kérdésekre nem adhat válaszokat. (…) Kortárs és nemrég élt költők műveit tárgyalja új sorozatunk a mai középnemzedéktől vissza a nem eléggé jól ismert félklasszikusokig. Egy-egy verset állít a középpontba, és mutatja be ezt a kor, a költő személyes világa és életműve, a szépség tanának összefüggései között. Olyan költőket választunk elemzésre, akik fontos életművet hoztak létre vagy kezdtek már el. És olyan verseket, melyek nyitottak a lélek, a szellem és a hit kérdéseire, betekintést engednek a látható világ mögé, segítenek közeledni a nagy, könnyű válaszokkal ki nem meríthető kérdésekhez” – írja Vörös István szerkesztő „A versolvasásról” című vezércikkében Kortárs vers kortárs szemmel címmel indult új rovatunk kapcsán, amelyben Herczeg Ákos elemzi Simon Balázs: „Az öltözőben” című versét.
Az „Emberi nyelv, Isten nyelve” című összeállításban Kelemen János: „A nyelv természetéről, sokféleségéről és eredetéről”, Válóczy József: „A Magvető énekel. Isten emberi nyelven szól” és Urbán József: „A missziós megtérés és az új nyelv. Reflexiók a hit, az evangelizáció és az interkulturalitás kapcsolatáról” című tanulmányát olvashatják. A témához kapcsolódik a Vigilia beszélgetése rovatban Pataky Adrienn interjúja Tolcsvai Nagy Gáborral és a Napjainkban Balázs Géza: „A közbeszédről kétféle megközelítésben” című írása.
Az Esszék rovatban Josef Pieper: „Földi szemlélődés” című esszéje szerepel Görföl Tibor fordításában és bevezetőjével, a Mai meditációkban pedig Hannes Böhringer: „Az asztal terítve” című írása Tillmann József fordításában.
Folyóiratunk szépirodalmi részében Rainer Maria Rilke: „Mária élete” című versciklusának első része olvasható Suhai Pál bevezetőjével és fordításában, valamint Kalafatics Zsuzsanna: „»És nincs idő, csak Isten végtelen kegyelme van«. A teocentrikus szemlélet Jevgenyij Vodolazkin regényeiben” című tanulmánya és Lukács Flóra, Mohai V. Lajos, Juhász Anikó, Vörös Viktória versei.
A Kritika rovatban Szilágyi Márton ír Kerényi Ferenc: „Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz” című könyvéről, Visy Beatrix pedig a „Szorongatott idill. Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Polcz Alaine, Mészöly Miklós levelezése, 1955–1997” című kiadványt elemzi. A Szemle rovatban Szent II. János Pál: „Férfinak és nőnek teremtette őket. A test teológiája”, Annie Ernaux: „Évek”, Abdulrazak Gurnah: „Utóéletek” és Fekete Vince: „Halálgyakorlatok” című könyvéről találnak ismertetőket.

Honlapunkon részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés