Patsch Ferenc: Változik a világrend?

Az orosz–ukrán háború teológiai, politikai és gazdasági következményeiről


„Háború” – az Európában felnőtt két utóbbi nemzedék számára ez a szó jóformán semmit sem jelentett. Hiszen egészen más a kifejezést történelemkönyvekben olvasni, tanulni róla, és megint más a saját bőrünkön érezni (legalábbis a következményeit). 2022. február 24-én ez a helyzet alapvetően megváltozott. Ekkor jelentette be Vladimir Putyin orosz államfő, hogy „különleges háborús operációt” (специальная военная операция) indít Ukrajna „demilitarizálása” és „nácitlanítása” céljából. A hír nem ok nélkül sokkolta a világ közvéleményét, elvégre a konfliktusnak már eddig is emberek (katonák és civilek) ezrei estek áldozatul, milliók váltak földönfutóvá, s a nyílt nukleáris fenyegetés újra felidézte a világ teljes megsemmisülésének rémképét. (…)

Teológusok reakciója
Rendkívül figyelemreméltó, hogy három héttel a háború kirobbanása után a Moszkvai Patriarchátushoz és más ortodox egyházakhoz tartozó teológusok terjedelmes nyilatkozatban (https://publicorthodoxy.org/.../a-declaration-on-the.../) ítélték el azt az orosz vallási nacionalizmust (etnofiletizmust), amelynek ideológiája elvi alapul szolgál a háborúhoz. A jól láthatóan a nemzetiszocializmus ellen intézett, javarészt Karl Barth által megfogalmazott Barmeni Teológiai Nyilatkozathoz (1934) kapcsolódni kívánó szöveg az orosz ortodox egyházhoz tartozó Brandon Gallaher (Exeter) és a görög Pantelisz Kalaidzidisz (Volosz) munkája. A nyilatkozat így kezdődik: „Ukrajna 2022. február 24-i orosz inváziója egy ortodox keresztény hagyományú nép ellen elkövetett történelmi horderejű fenyegetésnek minősül. Az ortodox hívők számára még nagyobb aggodalomra ad okot, hogy az Orosz Ortodox Egyház felső hierarchiája nem hajlandó elismerni ezt az inváziót, ehelyett homályos kijelentéseket tesz a béke szükségességéről (…), a viszálykodásért pedig a gonosz Nyugatot hibáztatja” (Amik Annamária fordítása).
Ezt követően a már több mint ezer teológus (köztük számos nemzetközi ortodox tekintély) támogató aláírását viselő nyilatkozat hat pontban ítéli el az „orosz világ” ideológiáját, mely szerint egyetlen közös patriarcha és egyetlen nemzeti vezető közösen kormányozza az orosz világot. A szöveg az ortodoxiával ellentétesnek ítéli azt a felfogást, mely szerint Isten országa felváltható e világi uralommal; mely szerint az egyház alárendelhető az államnak, s ezért már nem tud felszólalni az igazságtalanságok ellen; amely szentnek tart bármilyen nemzeti vagy etnikai közösséget; amely gyűlöletet szít emberi közösségek között; „megdorgálja” azokat, akik a békéért imádkoznak, de semmit sem tesznek érte; azokkal együtt, akik nem mondják ki az igazságot.

(A teljes írás a Vigilia májusi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés