Utópia álom és rémálom között

Az utópia definiálása nehéz feladat, mert nem pusztán irodalmi műfaj, hanem a társadalmi és politikai gondolkodás egyik formája is, köznapi értelemben pedig a légvár szinonimájaként gyakran használjuk megvalósíthatatlannak tartott elképzelések jellemzésére. Az utópiák kutatásának legendás alakja, Lyman Tower Sargent 2012-ben így definiálta a fogalmat: „olyan álmokra és rémálmokra vonatkozik, melyek arról szólnak, ahogy emberek csoportjai az életüket alakítják, s melyek többnyire egy olyan társadalmat láttatnak, amely radikálisan eltér attól a társadalomtól, amelyben ezek az álmodók élnek”. Sargent tehát összeköti az álom és az utópia jelenségét, s szerinte az álmokat (és az utópiákat) nem helyes lényegtelen vagy gyermeteg jelenségként elutasítani. Mindez egybecseng George Steiner véleményével, aki szerint az a képesség, hogy elképzeljük a nemlétezőt, az emberlét egyik legfontosabb összetevője, és a túlélésünk záloga.
Az utópiák álmodói gyakran öntik irodalmi formába álmaikat, míg mások a társadalomról szóló elméleteket gyarapítják, vagy a többségi társadalom szokásaitól eltérően működő közösséget hoznak létre, legyen az szerzetesi vagy profán. Ezt a hármasságot legalaposabban a már említett Sargent fejtette ki, és az ő 1994-es cikke kapcsán alakult ki valamiféle konszenzus az utópia három formájáról (vagy arcáról), a nem szűnő meghatározási vágy ellenére. Ebben a cikkben Sargent az utópizmusról mint nagyobb kategóriáról beszél, melynek három alkategóriája egyrészt az irodalmi utópia, másrészt a társadalomról való gondolkodás azon fajtája, mely a meglévőtől radikálisan eltérőt kíván megvalósítani, harmadrészt pedig a gyakorlati utópizmus, melyen azokat a közösségeket érti, amelyek a többségi társadalom szabályaitól jelentősen eltérő elvek alapján élik életüket. A három forma természetesen átfedheti vagy megtermékenyítheti egymást: Tom Moylan szerint például az olyan szerzetesi életszabályokat, mint Szent Benedek Regulája utópikus írásként is lehet olvasni.

(A teljes írás a Vigilia áprilisi, „Álom és valóság” tematikájú számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés