Gombrowicz katolikus szemmel

A krakkói katolikus értelmiség középnemzedéke színvonalas vitát folytat a kereszténydemokrácia jövőjéről, melyben a katolikus kultúra helye is igen fontos téma. Piotr Kaszczyszyn írja a Pressje című folyóiratban, hogy csak akkor van jövője, ha nem zárkózik be, aktív szerepet játszik a posztkeresztény világ életében. Példát vesz az Areopáguszon prédikáló Szent Pálról, aki az ismeretlen isten oltárára hivatkozik. E hely mai megfelelője „az eszmék sajátos szabad piaca, ahol formálisan egyenrangú nyelvek vitája folyik, különböző világképek, filozófiák vetélkednek, többféle értelmezést találunk az emberről, a világról és a sacrum szférájáról”. Az igaz Istenről beszél, akit még nem ismert fel a világ, ezért nem Istentől közelít az emberhez az érvelése, hanem „az embertől és konkrét egzisztenciájától indul a még meg nem ismert Istenhez”.
Mivel az ember a kiindulópont, az abszolútumba vetett remények nem valamiféle spekuláción, hipotézisen alapulnak, hanem Isten olyan lény, aki értelmet adhat az életnek. Ilyen kontextusban válhat Gombrowicz „az apofatikus katolikus irodalom patrónusává”. A háború után, a katasztrófa hatására íródott Esküvő című drámában jelenik meg a leglátványosabban az a törekvés, hogy a szereplők stabil rendet próbálnak kialakítani, amely értelmet és magasabb célokat ad az emberi létnek. Végül persze minden összeomlik, de mintha az mozgatná a szereplőket, hogy ha lehetséges az esküvő, a vallás is lehetséges lenne. A főhős, Henryk hasonlóan káromolja Istent, mint az Ősök főszereplője, aki az ördögöktől felbujtva, kárhozattól fenyegetve párbajra hívja Istent, akivel Henryk is viaskodik. Paradox módon Neki vallja be, hogy nem hisz Benne (mint Józef Tischner atya megjegyezte, Gombrowicz úgy harcolt a vallás ellen, hogy ezért kitüntetést érdemelne Istentől).

(A teljes írás a Vigilia novemberi számában olvasható.)

Novemberi számunk megjelenését a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés