Gondolatok lengyelekről

Az idén szeptemberben boldoggá avatott Stefan Wyszyński bíboros, az „Évezred Prímása” mondása, sőt programja volt: „Polak to katolik”, a lengyel az katolikus. Érthető, ha arra gondolunk, hogy a Lengyelországot felosztó hatalmak közül az egyik evangélikus (Porosz Királyság, ma már nem létezik, csak a történelemtankönyv lapjain), a másik ortodox (Oroszország). Igaz, a harmadik felosztó hatalom, a Habsburgoké, katolikus, de Galíciában jobb volt az élet, mert nem üldözték a katolikus lengyeleket. Bár időnként, csakúgy, mint Erdélyben a magyarokat a románok, az ortodox és görögkatolikus ukránok támadták meg a lengyel udvarházakat. A lengyelséget, államiság hiányában, az egyházhoz való ragaszkodás tartotta meg identitásában. Az államnélküliség mintegy 123 esztendejében Częstochowa vált fővárossá, a Fekete Madonna, Lengyelország Királynője lett a szívek ura és az ország egyesítésének záloga. Ahol tisztelték a Częstochowai Madonnát, ott éltek a lengyelek. Ez ma is így van, nem véletlen, hogy az amerikai lengyelség felépítette magának Częstochowát az Egyesült Államokban. Nem véletlen, hogy a lengyel templomokban világszerte ott van a Częstochowai Madonna kegyképének mása.
A Wyszyński-féle definíció egyszerre találó, mert saját tapasztalaton alapul és a kommunizmus idején is nemzetintegráló szerepet töltött be, ugyanakkor egyszerre kirekesztő, mert ha csak néhány százalékig is, de korábban is voltak lengyelek, akik nem voltak katolikusok, és az idő előrehaladtával egyre több a hitét kevésbé vagy egyáltalán nem gyakorló katolikus lengyel. Ez a definíció tehát látlelet és leküzdendő örökség, amellyel a lengyeleknek együtt kell élniük. Karol Wojtyła pápasága idején tovább folytatódott a lengyel csoda, a lengyel vallásosság intenzivitásának fokozódása, a lengyel hivatások számának növekedése – a tetőponton el lehetett mondani, hogy Európa-szerte minden hetedik kispap lengyelül beszél –, de az elmúlt évtizedben, Szent II. János Pál halálát követően, ez a lendület megroppant, és a hivatások száma a felére csökkent vissza. Ami még mindig irigylésre méltó, ha a hazai vagy az összeurópai viszonyokat nézzük, de kétségtelen tény, amellyel szembe kell nézni.

(A teljes írás a Vigilia novemberi számában olvasható.
Novemberi számunk megjelenését a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.)

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés