Gájer László beszélgetése

Stefan Wyszyński bíborost éppen a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt avatták boldoggá Varsóban. Milyen hatása van ma annak a szentnek, aki a mi Mindszenty bíborosunkkal egy időben állt helyt a diktatúra éveiben?

Úgy gondolom, az isteni gondviselés jelének is tekinthetjük, hogy a varsói boldoggá avatás időben egybeesett a budapesti Eucharisztikus Kongresszus lezárásával, hiszen ez rámutatott arra, hogy a forrás és az erő az Eucharisztiában jelenlevő feltámadt Jézus Krisztus. Wyszyński bíboros boldoggá avatása Varsóban nem csak a kommunizmus idejét idézte fel. Korábban Magyarországon megjelent egy könyv a két kiemelkedő főpásztorról, Mindszenty bíborosról és a millennium prímásáról. A magyar és lengyel nyelvű kiadványt egy domonkos szerzetes írta. Miután elolvastam a könyvet, egyre inkább az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy ez a két főpásztor, jóllehet ugyanabban a korban éltek és mindketten megtapasztalták a kommunista elnyomást, mégis némileg eltérő történelmi légkörben folytatták a tevékenységüket. Mindszenty bíboros inkább politikai-történelmi közegben, egy olyan történelmi közegben, amelyet nyílt politikai harc jellemzett, ami látható akár csak abban a megállapodásban is, amelyről Mindszenty bíboros már csak azután értesült, miután létrejött az ő tudta nélkül, és miután már letartóztatták.
Wyszyński bíboros viszont, és ez is mutatja az ő időfölötti üzenetét, azt mondta magáról, hogy ő nem politikus, nem államférfi, semmilyen politikai álláspontot nem képvisel, de a rábízott hívek pásztora és lelkiatyja akar lenni. Így mutatkozott be a gnieznói székesegyházban, székfoglalása alkalmából is. Ez jellemezte Wyszyński bíboros egész munkásságát a kommunizmus idején. Még ha a történelem később a nemzet védelmezőjének nevezte is, aki szót emelt az emberi jogok és a szabadság vagy a nemzeti szuverenitás védelmében, elsősorban mégis pásztor volt és lelkipásztor, aki szélesebb perspektívákat nyitott meg az emberek előtt. És ebben más, mint Mindszenty bíboros, hiszen neki, mint tudjuk, a letartóztatása után harminckét éven át lehetősége volt arra, hogy szolgálja az egyházat Lengyelországban, ahol prímás volt, két élő egyházmegye érseke, és sok más helyen is, ahol ezt a szolgálatát végezte. Tehát ha ma ebből a perspektívából nézünk Wyszyński bíboros örökségére és arra, amit az ő üzenetének nevezhetünk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez az üzenet, bár összefonódik a kommunizmus korával és a kommunista hatalom, valamint az egyház közötti konfrontációval, mégis sokkal inkább időfeletti.

(A teljes beszélgetés a Vigilia novemberi számában olvasható, Koncz Éva fordításában.)

Novemberi számunk megjelenését a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés