A szabadság teológiája

A lengyel szabadság-teológia minden bizonnyal a keresztény kinyilatkoztatás társadalomra gyakorolt óriási és jótékony hatásának köszönhetően vált – főleg az 1939–1989 közötti időszakban – rendkívül meghatározó jelenséggé; bár teológiai szempontból még egyáltalán nem írták ezt le. A lengyelek szabadságát, amelynek megvannak a maga geopolitikai sajátosságai, meghatározza a kultúra, a történelem és a gazdaság, de egészen biztosan a keresztény világ- és emberszemléletben gyökerezik.
Annak érdekében tehát, hogy megfelelőképpen tudjunk beszélni a lengyel szabadság-teológiáról, a keresztény kinyilatkoztatás fényében kell tekintenünk e nép történetére. Az alábbi dolgozat azonban csak a 20. és a 21. századra korlátozódik. A Visztula-menti gondolkodóknak a lengyel nemzet teológiájához kapcsolódó adalékait sem tárgyaljuk ehelyütt, helyettük Stefan Wyszyński bíboros, Franciszek Blachnicki, Józef Tischner és Jerzy Popiełuszko atyák, II. János Pál pápa és a Szolidaritás mozgalom tanításai állnak a középpontban. Úgy tűnik, a lengyel szabadság-teológia mindenki számára elérhető, jóval tágabb és általánosabb fogalom, nem csak egy, a lengyel nemzetre vonatkoztatott teológiai koncepció. A szabadság ugyanis univerzális, csak a kontextus változik, ahogyan megéljük. Ahogy arra az elmúlt évtizedek története is rámutat, rengeteg – és nem csak európai ország – merített a lengyel inspirációkból, abból a szempontból, hogy miként kell elnyerni és megőrizni a szabadságot.

(Andrzej Napiórkowski, krakkói pálos szerzetes teljes írása a Vigilia novemberi számában olvasható, Németh Orsolya fordításában.

Folyóiratunkra előfizethetnek, és az egyes számokat is megvásárolhatják a honlapunkon.)

Novemberi számunk megjelenését a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés