Kurt Koch

Hogyan viszonyul a világhoz a keresztény hit?


Az egyház hitvallásaiban megvalljuk, hogy Isten a menny és a föld Teremtője, az emberek és a világ Megváltója és a teremtés művének Beteljesítője. A Szentháromság Egy Isten titkához igazodó hármas tagolás azt a hívő meggyőződésünket fejezi ki, hogy a teremtés és a megváltás szétválaszthatatlanul összetartozik. A keresztény ünnepek is erre a belátásra épülnek. Pünkösd főünnepének liturgiájában például az Apostolok cselekedeteiből vett olvasmányra – amely azt beszéli el, hogyan született meg az egyház, amikor az egybegyűlt tanítványokra leszállt a Szentlélek – a 104. zsoltár felel: a teremtést dicséri és a Teremtőt, aki bölcsességben teremtette a mindenséget. Szép és elmélkedésre indító sorait idézve: „Mily nagy alkotásaid száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, telve a föld teremtményeiddel” (Zsolt 104,24). Az olvasmány és az arra felelő zsoltár összekapcsolása azt a történelmi fejlődést idézi emlékezetünkbe, melynek során a pünkösd, amely eredetileg a teremtés – pontosabban az aratás – ünnepe volt, Izraelben a Sínai-hegynél történt eseményekről való megemlékezés ünnepévé vált, a kereszténység pedig mint a Sínai-hegyi történés megújulását és egyúttal mint az egyház születésének ünnepnapját ünnepli. Pünkösd ünnepi liturgiája ekként láthatóvá teszi, hogy a keresztény megváltáshit és a teremtő Isten megvallása szétválaszthatatlanul összetartozik, s hogy a keresztény liturgiának mindenkor eredendően kozmikus dimenziója is van. Ezért mondhatta Josef Pieper német filozófus, hogy az ünnep legbelső magja „a világra kimondott igen”. Csak akkor beszélhetünk ünnepről, ha az emberek képesek igent mondani, ha tehát el tudják fogadni a világot, a lét egészét és benne önmagukat – mert elfogadják önnön alapjukat, s ezzel együtt életük alapját: Istent –, következésképpen az ünnep mindig a létezés igenlését és teremtményi mivoltunk jóváhagyását jelenti.

(Kurt Koch bíboros 2021. június 8-án, a Pannonhalmi Főapátságban „Isten és a világ. Vendégségben az Ige asztalánál” címmel rendezett ökumenikus konferencián elhangzott előadása a Vigilia októberi számában olvasható, Mártonffy Marcell fordításában.)

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés