Megjelent a Vigilia októberi száma

„»Gondolatban most a pannonhalmi apátságra tekintek, az országnak erre a lüktető lelki központjára, ahol három hónappal ezelőtt együtt gondolkoztatok és együtt imádkoztatok« – mondta a keresztény egyházak és a zsidóság képviselőivel találkozva Budapesten Ferenc pápa. A júniusi találkozó, amelyre utalt, azzal a szándékkal jött létre, hogy az imádság és a testvériség légkörében pontosabban megmutatkozzanak azok a különbségek, amelyek még elválasztják egymástól a keresztény közösségeket. Nem az ökumenikus párbeszéd és az ökumenikus viták többnyire előtérben álló kérdésköreit (az egyházról, a szentségekről, a pápaságról vagy a Szentírásról vallott nézeteket) elemezték a találkozó résztvevői, hanem azon gondolkodtak el közösen, melyek azok az általános, sokszor kimondatlan meggyőződések, amelyek megszabják eltérő szemléletmódjukat. Hogyan látják a keresztény közösségek Isten és a világ viszonyát? Mit várnak a történelemtől? Milyen magatartást kívánnak a hívő embertől a társadalmi élet útvesztőiben? Folyóiratunk októberi száma ezekből a gondolatmenetekből ismertet meg néhányat” – írja Görföl Tibor főszerkesztő „Lüktető központ” című vezércikkében.
A „Keresztények a világban – ökumenikus perspektívák” című összeállításban Kurt Koch: „Hogyan viszonyul a világhoz a keresztény hit? Megfontolások az ökumené szemszögéből”, Erdő Péter: „A saeculum fogalma és jelentésének alakulása napjainkig. Adalékok a szekularizáció témájához”, Fekete Károly: „Soli Deo gloria. Isten dicsősége az egyház és világ kapcsolatában a református tanítás szerint” és Fabiny Tamás: „Ecclesia et saeculum” című előadását olvashatják. A Vigilia beszélgetése rovat közli Kurt Koch, Fabiny Tamás, Orosz Atanáz és Vladár Gábor kerekasztal-beszélgetését az ökumené helyzetéről, a Mai meditációkban Béres Tamás: „»Gyönyörű egyetemes közösség«. Új közös pont a dogmatika ökumenikus megvitatására?”, az Egyház a világban Kurt Koch: „Ajándékok ökumenikus cseréje Kelet és Nyugat között”, a Napjaink rovatban pedig Orova Csaba: „Az ökumenikus tanulás stratégiája” című írása szerepel.
Folyóiratunk szépirodalmi részében Iancu Laura, Dobai Lili, Fecske Csaba, Urszuła Kozioł és Vasas Tamás versei mellett Petőcz András és Patak Márta novellái olvashatók.
„In memoriam Tarjányi Béla” címmel Cziglányi Zsolt és Vágvölgyi Éva emlékezik meg a közelmúltban elhunyt biblikus professzorról. A Kritika rovatban Dobos Károly Dániel Johannes Fichtenbauer: „Az olajfa misztériuma. Zsidók és a nemzetek egyesítése Krisztus visszajövetelére” című könyvét, Takáts József pedig Margócsy István: „Színes tinták” című tanulmánykötetét elemzi. A Szemle rovatban Walter Kasper – George Augustin (szerk.): „A kereszténység és a koronaválság. Hogyan tegyünk tanúságot az életről egy halandó világban?”, Szolláth Dávid: „Mészöly Miklós”, Iancu Laura: „Oratórium” és Dobai Lili: „Könnyek könyve” című könyvéről találnak ismertetőket.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés