Patsch Ferenc: A képek védelmében

Hadd kezdjem ezt az írást egy személyes fiatalkori élmény felidézésével, amelyet azóta sem tudok elfelejteni. Sok évvel ezelőtt egy kis baráti társasággal utazgattunk Franciaországban. Az út amolyan zarándoklat-féle volt, s egy alkalommal betértünk imádkozni egy gótikus katedrálisba. Ebben persze önmagában nincs semmi szokatlan, hiszen ez napjában többször is megesett velünk azon az úton. Az alkalmat mégis az tette nevezetessé, hogy a templom varázslatos terében vezetőnk, Kuklay Antal atya – aki pap és művészettörténész egy személyben – megállt szemben a főoltárral és halk hangon énekelni kezdett egy latin nyelvű középkori himnuszt. Bennem akkor, a gregorián dallam finom flexái, hajlításai hatására állt össze az egész zarándokutunk, annak minden külső és belső eseményével, sokféle kegyelmével, szavakkal pontosan ki sem fejezhető lelki ajándékaival együtt. Sőt, talán valami még alapvetőbbet is megértettem akkor. A templom építőművészeti fensége, a rózsaablakok fényjátéka, a terek éteri lebegése, a főoltár szemérmes érzékkel elhelyezett képei valamiképpen élményszerűvé, személyesen átélhetővé tették számomra a katolicizmus egészének nagyszerűségét. Elvarázsolt, egyszeriben bűvkörébe fogott, hogy egy olyan valláshoz tartozom, amely ilyen hatásfokon képes bevonni összes érzékszervünket Isten imádásába. Azóta közel harminc év telt el. Időközben magam is behatóbban foglalkoztam a teológiai gondolkodás némely kulcsszereplőjével, s talán a művészi kifejezésformák némelyike is érthetőbbé vált általuk számomra. Egyre erősebb bennem a meggyőződés, hogy teológia és lelkiség (a gondolati-képi tartalom és a hétköznapi élet) vallásgyakorlatunk során teljességgel elválaszthatatlan egymástól. Alább utalásszerűen a spiritualitás és a képek összetett kapcsolatából igyekszem felvillantani néhány mozzanatot, azzal a céllal, hogy bátorításul szolgáljon a keresztények számára a képek (és általában a művészetek) létjogosultságának elismerésére, sőt talán azok létrehozására (művelésére) is.

(A teljes írás a Vigilia szeptemberi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés