Megjelent a Vigilia szeptemberi száma

„Képi formában tapasztaljuk meg a dolgokat. Kicsiny szeletét alkotják számunkra a valóságnak; a múltat csak rendkívül fogyatékosan ismerjük meg, a jövőt többnyire egyáltalán nem; a jelen pillanat időben és térben egyaránt korlátozott. Egy-egy dolog gyakran olyan arcát mutatja nekünk, amely mások előtt rejtve marad. A képek mindig töredékesek. Ha olyannyira szeretni tudnánk a Fiút, hogy elevenen magunkban hordozzuk, neki köszönhetően számos mélyebb összefüggése szerint láthatnánk a képek világát. Meglátnánk a képeknek azokat a kiegészítéseit, amelyek a Fiúban rejlenek, s a Fiútól eljutnak hozzájuk. Ha így látnánk őket, sokkal nagyobb jelentőségre tennének szert a szemünkben. Azon a viszonyon belül látnánk őket, amelyben kinyilvánítják végérvényes igazságukat: az Atyának a Fiúval fennálló viszonyán belül, s abban a viszonyban, amely a Fiú jóvoltából felemeli és átalakítja őket” – olvasható a szám élén Adrienne von Speyrtől, akinek „A világ képei” címmel közölt rövid szövege bevezető a „Kép és képek” című tematikus összeállításhoz.
Az összeállításban Görföl Tibor: „Mindenben azonos képmás. A krisztusi ikon és az emberi átalakulás az egyházatyáknál”, Szegvári Zoltán: „Képrombolás és képtisztelet küzdelme Bizáncban” és Aczél Petra: „Kép és retorika” című tanulmánya szerepel. A Mai meditációk rovat Patsch Ferenc: „A képek védelmében. Alkotóművészet és spiritualitás történelmi viszonya”, a Napjaink pedig Gájer László: „A »minimum« esztétikája és a keresztény hit” és Oberfrank Luca: „A kortárs képzőművészet jelenléte a szakrális térben” című írását közli. A Vigilia beszélgetése rovatba Terdik Szilveszter készített interjút Puskás Bernadett művészettörténésszel.
Folyóiratunk szépirodalmi részében Jan-Heiner Tück tanulmánya: „Az anti-ikon. Dosztojevszkij Holbein »A halott Krisztus a sírban« című képe előtt”, Kalász Márton, Falcsik Mari és Miklya Zsolt versei, valamint Halasi Zoltán: „A jezsuiták” című prózája szerepel.
A Kritika rovatban Várkonyi Borbála Jean-Luc Nancy: „Noli me tangere”, Csaba László pedig Amartya Sen: „Az igazságosság eszméje” című könyvét elemzi. A Szemle rovatban Ferenc pápa: „Álmodjunk együtt. Út egy jobb jövő felé”, Rod Dreher: „Szent Benedek válaszútján”, Jacques Philippe: „Tanulj meg imádkozni és megtanulsz szeretni” és Puskás Bernadett: „Puskás László. A szent vonzásában” című könyvéről találnak ismertetőket.

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés