Ámosz Oz: Kedves fanatikusok!

Levelek egy megosztott földről


Oz arra hívja fel a figyelmet, hogy az erőszak új hulláma elsősorban nem a vagyonbéli különbségekre reagál: „Nem, ebben a harcban egyik oldalon a fanatikusok állnak, akik meg vannak róla győződve, hogy a cél szentesít minden eszközt, a másikon pedig mindenki más, akik úgy tartják, hogy az élet maga a cél, nem pusztán egy eszköz” (12.). Ezután leszögezi azt is, hogy nem a radikális iszlám az egyetlen, ahol a fanatizmus megnyilvánul, de mindenhol ez üti fel a fejét a világ különböző részein, ahol vérengzés folyik, és ezek egyike sem válaszadás vagy reakció egy eldöntendő kérdésre, mint például: „A globalizáció áldás vagy átok?”, „A szekularizmus és hedonizmus vajon rabság vagy szabadság?”, hiszen a fanatikus nem érvel, „ha valami nem tetszik neki, ha számára egyértelmű, hogy valami nem tetszik Istennek, akkor az ő kötelessége elpusztítani a szentségtörést, még ha ez azt jelenti is, hogy mindenkit meg kell ölnie, aki véletlenül ott tartózkodik” (13.). Oz azt is megjegyzi, hogy a fanatizmus nem köthető egyetlen kultúrához, hiszen ennél sokkal általánosabb módon emberi. „Az emberi természet szerves része, ha úgy tetszik, egy gonosz gén” (14.). Úgy véli, ez a fajta agresszió abból is adódik, hogy az egyre bonyolódó világunk kérdéseire egymondatos válaszokra vágyunk, melyek meghatároznak egy bűnbakot, akit aztán hibáztathatunk minden szenvedésünkért.
Oz szerint a fanatikus legszembetűnőbb ismérvei, hogy híján van a fantáziának, azaz nem tudja elképzelni kijelentéseinek életre gyakorolt konkrét hatásait, képtelen a humorra, az öniróniára, és képtelen az empátiára. Vagy: „nem tudja meggondolni magát, és nem tud témát váltani” – idézi Oz Churchillt (32.). Az esszé zárógondolata a mindenkori olvasó számára a legmélyebb önvizsgálatra hív fel: „…óvatosan bánjunk azzal a kis fanatikussal, aki szinte mindnyájunk lelkében ott rejtőzik” (46.).

(Páli-Herczeg Attila írása teljes terjedelemben a Vigilia májusi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés