Megjelent a Vigilia májusi száma

„»A Vigilia: virrasztás és őrtállás« – írta a 86 éve alapított lap bevezetőjében Schütz Antal, utalva annak címére és egyben programjára is: az őrtorony magasából figyelni az idők jeleit, értékelni a kor történéseit. Az éjjeli őrséget álló virrasztó azért virraszt, mert őrködni akar – írja. Őriz valamit, ami az éberségére van bízva: értékeket, embereket. Közösségből fakadó, közösséget formáló szolgálat ez – közösségben van azokkal, akikért és akikkel virraszt. (…) Az őrállók időnként váltják egymást, de a virrasztás folytatódik. Három és fél évtizedes szolgálat után eljött az ideje annak, hogy ez bekövetkezzék a Vigilia életében is. Másfél éve Görföl Tibor a főszerkesztő, mostantól fogva pedig Gájer László a felelős kiadó. E sorok írója azonban nem búcsúzik el a laptól, csak visszahúzódik a lap olvasóinak és barátainak remélhetőleg egyre szélesebb táborába” – írja Lukács László leköszönő felelős kiadó „Őrváltás” című vezércikkében.

Az „Isten mindenhatósága” című tematikus összeállításban Fazakas Sándor: „Isten mindenhatósága és a keresztény élet. Értelmezési szempontok a reformátori teológia szemszögéből” és Magnus Lerch: „Isten hatalma és a kérőimádság. Teológiai megfontolások a Miatyánk hetedik kéréséről” című tanulmányát olvashatják. A Vigilia beszélgetése rovatba Görföl Tibor készített interjút Hans Joas német vallásfilozófussal. Az Egyház a világban rovat Gájer László: „A pápai tévedhetetlenség dogmája és a pápai hatalom rivális értelmezései”, Kiss Gábor: „A Fratelli tutti enciklika és a belső egyházi párbeszéd. Néhány kánonjogi szempont” és Klestenitz Tibor: „»Végig a földön szárnyal a szavuk«. A katolikus egyház és a rádiózás kezdetei Magyarországon” című írását közli. A Napjaink rovatban Andok Mónika: „Mindenhatóság: a hatalom kérdései a világhálón”, az Emlékezet és kiengesztelődésben Gárdonyi Máté: „Az egyház bő történeti köntöse”, a Múltunk és jelenünkben Pintér Márta Zsuzsanna: „A csíksomlyói színjátékok hatása a 20. századi magyar irodalomra és színházra” című írása szerepel.

Folyóiratunk szépirodalmi részében Tornyai Gábor kisprózái, Fecske Csaba és Iancu Laura versei mellett Farkas Gábor: „Két otthon – Iancu Laura költészete” című tanulmánya olvasható.

A Kritika rovatban Lukács László elemzi az „Élet az Élet kenyeréből. Az Eucharisztia teológiája” című tanulmánygyűjteményt, a Szemle rovatban pedig a Kelemen János szerkesztésében megjelent, „Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár” című kiadványról, valamint Fecske Csaba: „Árnyűző élet”, Tornyai Gábor: „Szellőséta” és Ámosz Oz: „Kedves fanatikusok! Levelek egy megosztott földről” című könyvéről találnak ismertetőket.

Megújult honlapunkon részletek olvashatnak a legújabb szám néhány írásából.
 
 
 
 
 
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés