Thorday Attila: „Veletek vagyok mindennap…”

Isten ígéretei a Szentírás szerint

A szeretet nyelvének egyik kulcsszava az ígéret. Annyit jelent, mint kilátásba helyezni és egyben biztosítani valami ajándékot, legyen az tárgy vagy jelenlét, cselekvés vagy önátadás – a másik fél számára. Eszerint a másik számíthat ránk, küzdelmei közepette nincs egyedül, és nincs eszközök, sem jelenlét nélkül, így pedig bízhat abban, hogy szeretettel támogatjuk. Az ígéret tartalma és megtartása erőforrás: erőt ad a jelen nehézségei közepette, és távlatot, biztonságos teret biztosít a személyek közötti kapcsolatban.
Meggyőződésünk szerint Isten legfőbb ígérete az, hogy az embert nem hagyja magára, hanem annak bűnei ellenére is vele jár az élet zarándokútján. Ő maga minden ember felé nyitottan közeledve ezt az ígéretet nyújtja: bármit mond és bármilyen csodát tesz, mindezek elsődleges célja, hogy közelebb jusson szeretett teremtményéhez, s mindeközben nem veszi el annak szabadságát. Nyitogatja az ember szívét-lelkét, kopogtat ajtaján és türelmesen várja a választ: szeretne élő párbeszédben lenni vele. Isten ígéretei arról tanúskodnak, hogy emberszerető és gondviselő, s arról a vágyáról, hogy az emberrel mind közelebbi és élőbb kapcsolatba, dialógusba kerüljön – erre törekszik és tesz ígéretet. Isten ígéreteiről szóló tanulmányunk erről az egyetlen isteni ígéretről szól, amit Jézus szavaival így foglalhatunk össze: „Veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).

Fotó: Karnok Csaba
(Thorday Attila írása teljes terjedelmében a Vigilia április számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés