Hatalom és erőtlenség

A kereszt a mindent odaadni akaró és tudó atyai szeretet és a végsőkig elmenően mindent megtenni kész fiúi szeretet hatalmát és egységét nyilvánítja ki. Oly abszolút ez a szeretet, oly hatalmas ez a hatalom, oly erős ez az egység, hogy az erőtlenség alakját öltheti magára. Nemcsak Jézus nem száll le a keresztről, de az Atya sem lép közbe. Nemcsak a Fiú látszik tehetetlennek, de Atyja is erőtlennek tűnik. Nemcsak Jézusnak fáj az Atya hiánya, de az Atya is együtt szenvedi Jézus magára maradottságát. Isteni szeretetük elég hatalmas ahhoz, hogy üdvös-üdvözítő erőtlenségbe öltözzék.
A kereszt titka új fénybe állítja Isten hatalmának jelentését, s ezzel együtt bizonyos értelemben az isteni természetét is. Ha a Megfeszített erőtlenségében Isten tudatosan és önként vállalt erőtlensége nyilvánul meg, akkor Isten hatalma a visszahúzódásra, az elrejlésre és az erőtlenség magára vételére való képességként tárul fel. A hatalom és az erőtlenség immár nem egymást kizáró fogalmak, a Megfeszített alakja önmagában egyesíti a kettőt. A kereszt hirdeti: Isten elég hatalmas, s egyedül Ő elég hatalmas ahhoz, hogy szeretetből erőtlenségbe öltözzék. Ez az Ő mindenhatóságának, az abszolút szeretet mindenhatóságának a tette. A Megfeszített Jézus alakjában egy másik ellentétpár is paradox módon egyesül. A görög filozófiai istenfogalom szerint míg az isteni hatalomhoz, természethez szenvedésmentesség, addig az erőtlenséghez szenvedésképesség kapcsolódik. A kereszt eseményében a Megváltó Isten azonban éppen azzal mutatja meg isteni hatalmát, hogy Ő, aki önnön isteni természetében szenvedhetetlen, az emberi természetet magával egyesítve emberi testében és lelkében képessé teszi magát a szenvedésre, s a kereszten valóban szenved értünk. A kereszt hirdeti: Isten elég hatalmas, s egyedül Ő elég hatalmas ahhoz, hogy szeretetből sajátjává tegye az erőtlen és bűnös ember szenvedését. Ez az Ő mindenhatóságának, az abszolút szeretet mindenhatóságának a tette.

(Részlet a Vigilia áprilisi számában olvasható írásból.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés