Megjelent a Vigilia áprilisi száma

„Csend, leborulás, hitvallás. A római katolikus egyház nagypénteki liturgiáját sokszorosan átlengi a csend. Hosszan kitartott csenddel indul, így készülünk a Megfeszített titkának szemlélésére. Majd a passió csúcspontjához, Jézus utolsó szavához és halálához érve megszakítjuk a szenvedéstörténet elbeszélését: ismét elcsendesedünk egy pillanatra, amikor a Megfeszített a halál csendjébe merül. Az egyház úgy érzi, egyedül ez az elcsendesedés méltó a megfeszített Jézus csendjéhez. Elnémul, amikor a Megfeszített elnémul. Elakad a szava, amikor szemléli a kereszten szenvedő, utolsó szavát kimondó, a halál csendjébe merülő Jézust. A megdöbbenés csendje ez. Döbbent és elcsendesedő szemlélése a Megfeszítettnek. Csend és leborulás” – írja Puskás Attila felelős főszerkesztő „Isten hatalma és erőtlensége: a Megfeszített” című húsvéti elmélkedésében.
„Az ígéret” című tematikus összeállításban Robert Spaemann: „Az ígéret”, Thorday Attila: „»Veletek vagyok mindennap…« Isten ígéretei a Szentírás szerint” és Hargitai Rita: „Az élet ígérete: génektől a jelentésig” című tanulmányát olvashatják. A témához kapcsolódik a Mai meditációk rovatban Baán Izsák: „Ígéret az állandóságra – a stabilitási fogadalom”, a Napjainkban Balázs Zoltán: „Az Európai Unió és az ígéretek”, valamint az Egyház a világban Kató Csaba: „A házassági ígéretek” című írása.
A Vigilia beszélgetése rovatba Lázár Kovács Ákos készített interjút Gloviczki Zoltánnal, az Egyház a világban rovat pedig Ruzsa György: „Iljin professzor úr és az ikonok” című írását is közli.
A folyóirat szépirodalmi részében Oravecz Imre prózája, Vörös István, Szlukovényi Katalin, Lőrincz Teréz, Zsille Gábor, Villányi László és Sajgó Szabolcs versei szerepelnek.
Sajgó Szabolcs jezsuita atya verseiről Lackfi János: „Szívbérlet” című esszéjét olvashatják.
A Szemle rovatban Ruzsa György: „Hogyan nézzük az ikonokat?”, Francis S. Collins: „Isten ábécéje. Egy tudós érvei a hit mellett”, Pilinszky János: „Beszélgetések Sheryl
Suttonnal”, Villányi László: „Mindenek előtt” és Bélyácz Katalin: „A salamisi csata emlékezete” című könyvéről találnak ismertetőket.

Megújult honlapunkon részletek olvashatnak a legújabb szám néhány írásából.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés