Beszélgetés Székely Jánossal

Ferenc pápa Fratelli tutti kezdetű enciklikájának is központi kérdése: miként lehet korunkban az Evangélium szellemében élni? Lehetséges ez globális szinten, vagy csupán egyes elszigetelt közösségekben megvalósítható?

A földi történelem mindig töredékes, bűntől sebzett marad. Földi mennyország nem lesz sohasem. Azonban mégis a szeretet országa felé tart ez a botladozó emberi út, és az egyház küldetése az, hogy mint só és világosság, mint hegyen épült város megvalósítson valamit a beteljesedés Mennyei Jeruzsáleméből már itt, a történelemben.
Jézus azt mondta tanítványainak: „Ti mindannyian testvérek vagytok” (Mt 23,8). Szent Pál apostol pedig így tanított: „Mindannyian az Ő nemzetsége… Isten fiai vagyunk” (ApCsel 17,28–29). Minden ember a Teremtő Isten képmása, és ezért a felebaráti szeretet parancsa egyetemes, minden emberre kiterjed. Ferenc pápa enciklikája ennek az egyetemes testvériségnek különböző dimenzióit fejti ki.
A dokumentum utolsó fejezete a vallások szerepéről szól az emberi testvériség szolgálatában. Isten nélkül az emberiség radikálisan elszegényedik, elveszíti reményét és távlatát. A társadalmi párbeszédben a hatalmasok és a tudósok mellett újra szót kell adni a vallások hangjának, az emberiség évszázados tapasztalatának. Az egyház elismeri, hogy Isten kegyelme más vallásokban is jelen van, és működik, ugyanakkor vallja, hogy az igazság és kegyelem teljessége Krisztusban van, az Evangélium csodálatos muzsikájában jelent meg a számunkra. Ferenc pápa körlevele Isten álmát fogalmazza meg a világunkról. Azt az álmot, amelyről Jézus beszélt a Boldogságmondásokban. Isten Országát, ahol boldog lehet a szegény, ahol ujjonghat az éhező, mert jóllakik, ahol örülhet az, aki sírt, mert vigasztalást talál. A szelídek, az irgalmasok, a békességszerzők Országát (vö. Mt 5,3–12).

(Bodnár Dániel interjúja teljes terjedelmében a Vigilia márciusi számában olvasható.

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés