Tóth Sára: Mit tehetnek értünk a szavak?

A nyelvi megismerés táguló körei

A vallásos hitet – esetünkben a kereszténységet – semmiképpen nem nevezhetjük irracionálisnak. Gondolkodás nélkül az ember nem tudja megragadni a világot, és ha szembefordulunk a racionalitás alapvető szabályaival, elveszítjük a kapcsolatot a valósággal. Paradox módon az a típusú fundamentalista vallásosság, amely a racionális, gondolkodó embert leginkább elriasztja, nagyon is „racionális” és „tudományos” próbál lenni, vagyis a hit valóságait objektív, tudományos igazságként kívánja kezelni, de éppen ezáltal válik irracionálissá, sőt abszurddá. Ki tudhatja, hány dimenziós a valóság! Így az annak egyre tágabb köreire ráhangolódó gondolkodás racionalitása abban is megmutatkozik, hogy képes belátni működésmódjának korlátozottságát egy adott dimenzióban, mint ahogy a modern természettudomány is belátta, hogy a valóság különböző szintjein különböző tudományos paradigmák érvényesülnek (közismert példa erre, hogy a kvantumfizika szintjén a klasszikus fizika szabályai nem alkalmazhatók).
Nem hiszem, hogy az Istenről (hitről, spirituális világról, transzcendensről) való gondolkodás bármikor maga mögött hagyhatja a racionalitást. Egyszerűen fogalmazva, ameddig bármit gondolunk, annak kell hogy legyen számunkra felfogható értelme. Az értelmetlenség és a „hittitok” nem azonos fogalmak. Ugyanakkor a hitről való gondolkodás kockázatos, és sok szellemi energiát követel. Már azt sem mindenkinek könnyű belátni, hogy az úgynevezett „józan ész” a valóság feltérképezésének a legkorlátoltabb, leginkább egysíkú és beszűkült módja. Az Istenről való gondolkodás szükségképpen túllát ezen a szinten, és aztán a következőn és a következőn is, hiszen nem más, mint folyamatos határfeszegetés. Nem egy statikus mozdulatlan állapot, nem maradhat meg egy rendszeren belül, újra és újra tágulnia kell, ki kell mozdulni a komfortzónából, új összefüggésekhez alkalmazkodni.

(Tóth Sára írása teljes terjedelmében a Vigilia márciusi számában olvasható.)

Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés