Megjelent a Vigilia januári száma

Januári számunk témája: „A katolikus egyház Észak-Amerikában”

„Az egyház időszámítása eltér a polgáritól. Adventtel, a Megváltó eljövetelére való készülődéssel kezdődött, hogy aztán a nagyhéten Jézus halálára és feltámadására emlékezve megnyissa annak az új, nekünk ma még elképzelhetetlen életnek távlatát, amely túl van a földi világon: a végső boldogságot, Isten tökéletes szeretetében. »Várjuk az új eget és új földet« (2Pt 3,13) – ennek reménye éltet nehéz és boldog óráinkban is, az esztendő fordulóján és egész életünk folyamán” – írja Lukács László felelős kiadó „Újjáteremt mindent” című vezércikkében.
A „Katolikus egyház Észak-Amerikában” című tematikus összeállításban Magyarics Tamás: „Az Egyesült Államok külpolitikájának küldetéses természete”, Hoványi Márton: „A keresztény teológia Észak-Amerikában” és Görföl Tibor: „Meddig terjednek az Evangélium követelményei? Dorothy Day és az amerikai katolicizmus” című tanulmányát olvashatják.
A témához kapcsolódik A Vigilia beszélgetése rovatban Matt Malone jezsuita szerzetessel, az America folyóirat főszerkesztőjével készített interjú, a Mai meditációkban Dorothy Day: „Imádság a békéért” című írása, az Egyház a világban Berkes Lilla: „A katolikus egyház és vallás a multikulturális Kanadában”, illetve a Múltunk és jelenünk rovatban Fabiny Tibor: „Jonathan Edwards, Amerika teológusa”, Tornya Erika: „Százszoros termést hozott. Szent Rose Philippine Duchesne” és Szathmári Judit: „Aszfaltozott Jézus-út. A chicagói indián közösség és a keresztény egyházak kapcsolata a 20. században” című tanulmánya.
Folyóiratunk szépirodalmi részében kortárs amerikai költők: Dana Gioia, Sherman Alexie, Mary Oliver és Robert Lax versei, valamint Sári B. László: „Az amerikai irodalom közgazdaságtana: Jonathan Franzen munkásságáról” című írása szerepel.
A Kritika rovatban Visky András elemzi Mártonffy Marcell: „Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben” című könyvét, a Szemle rovatban pedig Borbély Gábor – Schmal Dániel (szerk.): „Skolasztikus filozófiai szöveggyűjtemény”, Fekete Károly: „Két percben. Ige – gondolat – fohász” és Bari Károly: „A mozdulatlanság örökbefogadása” című könyveiről, illetve a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeumban megnyílt új állandó kiállításról találnak ismertetőket.
Megújult honlapunkon részletek olvashatnak a legújabb szám néhány írásából (vigilia.hu).
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés