Az angyalok és az egyház


Az angyalok és az egyház összetartoznak az Isten dicsőségének országában. Bennük hatékonyan jelen vannak isteni erők vagy energiák, bennük felismerhetők és tiszteletre méltóak. Csak egy egyház van, ami átfogja az eget és a földet, az angyalokat és az embereket. Az angyalok ezért az egyházban is tevékenyek, mindenekelőtt a liturgiában, a szentségekben, az Istenhez felemelésben, a szentek halálában. Az egyház és az angyalok egyszersmind a hívek eszkatologikus átváltozásának ikonjai is. Az angyalok tehát állandóan részt vesznek a földi egyház életében. Jelen vannak az összejövetelein, részt vesznek az istentiszteleteken, vezetik elöljáróit, átizzítják tagjait. Kísérik az embereket földi zarándokútjukon. Noha általában nem láthatók, a jelenlétük érezhető. A hívek velük imádkoznak, az angyalok imádságukat Isten színe elé viszik. Az angyalok a szentség példái, eleven képek, akik Krisztus isteni fényességét tükrözik.

(Janka Ferenc írása teljes terjedelemben a Vigilia októberi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés