Megjelent a Vigilia novemberi száma

„A klasszikusok annyiban mindenképpen furcsa szerzetek, hogy bár hatalmas tiszteletnek örvendenek, tiszteletük mintha megkövetelné a nagyfokú távolságtartást, amely olyan hatalmassá is válhat, hogy áthidalhatatlan lesz: a klasszikusok többnyire azok a művek, amelyeket a legtöbben egyáltalán nem vesznek kézbe. Pedig azt az erőfeszítést, amelyet tanulmányozásuk kíván, kétszeresen is meghálálják. A klasszikusokat olvasva mindenkinek abban a meglepő tapasztalatban lehet része, hogy nagyobb mértékű esztétikai élvezetre képes, mint amilyet feltételezni mert magáról, ráadásul befektetett energiája azonnal megtérül, hiszen a klasszikusok nyomban újraolvasásuk iránt keltenek igényt: egyszerűen erőt adnak ahhoz, hogy ismét a meghódításukra vállalkozzunk” – írja Görföl Tibor főszerkesztő „Klasszikusok” című vezércikkében.

A „Száz éve született Paul Celan” című tematikus összeállításban a költő 1958-ban, Bréma szabad Hanza-város Irodalmi Díjának átvételekor mondott beszédét, Vörös István: „Világátértelmezések sokasága. Az árnyékvers Paul Celannál”, Bartók Imre: „»A bort két pohárból iszom…« Celan és Hölderlin”, Bognár Zsuzsa: „»Állni, a stigma árnyékában«. Celan-hatások a német irodalomban” és Kiss Noémi: „Egy házasság csontjain. Paul Celan versei és Gisèle Celan karcolatai” című tanulmányát olvashatják. A Dokumentum rovat válogatást közöl Celan levelezéséből, A Vigilia beszélgetése rovatba pedig Görföl Tibor készített interjút a költőről Jan-Heiner Tückkel. A Kritika rovatban Mártonffy Marcell elemzi a „Voltak éjszakák” című, Celan románul írt korai verseit tartalmazó kötetet. A Szép/Írás rovatban Celan néhány verse szerepel Simon Balázs, a fiatalon elhunyt költő fordításában, akiről Vörös István emlékezik meg, és Győrffy Ákos Celanról szóló esszéje.

Folyóiratunk szépirodalmi részében Báthori Csaba, Mohai V. Lajos és Tatár Sándor versei, Halmai Tamás: „Pirkadó poétika. Takáts Gyula »Csu és Drangalag« című kötetének újraolvasása” című esszéje, valamint Pilinszky János néhány eddig kiadatlan prózai írása és verse olvasható még. A Mai meditációk rovat Tóth Sára: „Kegyetlen hajnal. Meditáció Visky András »Nem élt idő« című verse alapján”, az Egyház a világban Gérecz Imre: „Ami megosztható, és aki Oszthatatlan. A lelki áldozásról” című írását közli.

A Szemle rovatban Báthori Csaba: „Se feledés, se álom”; „A hosszú táv”, Halmai Tamás: „Jézus öregkora. Válogatott és új versek”, Barnás Ferenc: „Életünk végéig”, Borbély Gábor: „A lehetetlen másolatai. A vallásfilozófia alapjai” és Barna Gábor: „Árpád-házi Szent Margit. Tanulmányok a szent 20. századi tiszteletéről” című kiadványokról találnak ismertetőket.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés