Gerhard Lohfink: Ötven levél a keresztény hitről


Ha egy neves szentírástudós művében nem olvashatunk sem a deuteronomisztikus történeti műről, sem a húsvét utáni közösség redakciós tevékenységéről, de éppígy nem fordul elő benne utalás sem a jahvista teremtéstörténetre, sem a deutero-páli levelekre, akkor joggal mondhatjuk, hogy formabontó művel állunk szemben. Pontosan ez a helyzet Gerhard Lohfink legújabb könyvével, amely sajátos módon feszegeti a határokat, és izgalmas kalandra hívja az olvasót. Az elismert Újszövetség-kutató legújabb művében csaknem teljes mértékben félreteszi a teológiai szakzsargont, és sokkal inkább lelkipásztorként és hívő emberként szólal meg. Teszi ezt olyan formában, amely az ókorban és a középkorban magától értetődő volt a teológusok körében, mára azonban szinte teljesen eltűnt: üzenetét dialogikus formában tolmácsolja, interakcióban elképzelt beszélgetőpartnereivel.

Az Ötven levél a keresztény hitről egy olyan család életét követi nyomon, amely épp csak elindult a keresztény hit felfedezése felé; Lohfink pedig, megalapozott teológiai ismereteit segítségül hívva, valódi empátiával és bölcsességgel szegődik melléjük ezen az úton. A történet szerint adott egy házaspár, amely a hit kérdéseivel és az egyház közösségével szemben semmi érdeklődést nem mutat – egy tipikus modern, posztmodern élethelyzet, mondhatnánk. Felcseperedő lányuk azonban, barátnői hatására, előbb megkeresztelkedik, majd elsőáldozó lesz; ez pedig kihívás elé állítja a szülőket, s ezért fordulnak a szerzőhöz segítségért. A történet teljes egészében a német teológus fikciója, ugyanakkor semmi mesterkélt túlzást, giccsesen ható érzelgősséget nem érzünk a mű olvasása közben. Lohfink végső soron a Hiszekegy logikáját követi, de mégsem a szokásos, katekizmusszerű módon, hanem a család életében felmerülő egzisztenciális élethelyzetekre, örömökre és konfliktusokra reagálva. Gondolatmenetében finom érzékkel törekszik ennek az egyensúlynak a megőrzésére; a hitvallás tételei így sosem öncélúan kerülnek elő, hanem mindig a család életének eseményei kapcsán válnak fontossá. (…)

Lohfink művét jó szívvel ajánlhatjuk katekumen-csoportok vezetőinek, lelkipásztoroknak, hitoktatóknak; de olyan teológusoknak is, akik hozzá hasonlóan szintén ki akarnak lépni a szűken vett tudományos miliő kereteiből, és pasztorális-spirituális inspirációra vágynak.

(A könyvismertetés teljes terjedelemben a Vigilia októberi számában olvasható. A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben vagy a honlapunkon.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés