Megjelent a Vigilia szeptemberi száma

A barátság

„Különösen meglepő, milyen sokat foglalkozik II. János Pál a hazugság jelenségével, az egyéni hazugságokkal és a hazugság kiterjedt kultúrájával. Olyan országból származott, ahol javarészt a hazugság romlott talajából fakadtak az együttélés különböző formái, ezért nem érthetetlen, hogy nagyfokú erkölcsi felháborodást váltottak ki belőle a széltében-hosszában hirdetett lengyel hazugságok és a saját érdekeiket minden más elé helyező szűk csoportok. (…) A hazugság ellentéte az őszinteség, amely a barátság talán legszebb ismérve. Még Istennel szemben is nehezen vagyunk őszinték, hiszen ahhoz előbb magunkkal kellene őszintéknek lennünk. A barátok megtaníthatnak az őszinteségre, s ha őszinték tudunk lenni, a hazugságnak az a kultúrája is veszélybe kerül, amely annyira felháborította a lengyel pápát” – írja Görföl Tibor főszerkesztő „A hazugság” című vezércikkében.

„A barátság” című tematikus összeállításban Varga Péter Kálmán: „A barátság antik felfogásai – metszetek”, Csiszár Klára: „Barátság a romantika és a provokáció dinamikájában. A barátság jelentősége a gyakorlati teológiában” és Görföl Tibor: „Kettős küldetések. Nők és férfiak rendhagyó barátsága az egyházban” című tanulmányát olvashatják. A témához kapcsolódik a Mai meditációk rovatban William A. Meninger „Ha Istent keresed, kedves barátom”, a Napjainkban Solymári Dániel: „Segítség és felemelés. Gondolatok a népek közötti barátság tapasztalati elemeiről” és az Egyház a világban Szőnyi Szilárd: „Barátságpróba: a járvány és hatásai” című írása, illetve A Vigilia beszélgetése rovatban Lázár Kovács Ákos interjúja Topál József etológussal.

A folyóirat szépirodalmi részében Ferencz Győző, Báthori Csaba, Jász Attila, Csorba Piroska, Czigány György, Szalagyi Csilla, Markó Béla, Ronald Stuart Thomas, Gömöri György versei és Patak Márta novellája mellett Miklósvölgyi Zsolt „»Nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé építkezett«. Térpoétikai megfigyelések Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének körúti házáról” és Halmai Tamás „Az ékszerteknős és az abbé. Kalász Márton költészetéről” című tanulmánya kapott helyet.

A Kritika rovatban Görföl Tibor ír Chiara Lubich: „Az egység lelkisége” című könyvéről, a Szemle rovatban pedig Medgyesy S. Norbert (szerk.): „Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint”, Anselm Grün – Tomáš Halík – Winfried Nonhoff: „Távol az Isten. Hit és hitetlenség párbeszéde”, Kalász Márton: „Annyi ábrándunk. Versek, 2010–2019”, valamint a „Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről ”című kötetről és Kohán Ferenc Tihanyi Bencés Apátsági Galériában rendezett kiállításáról találnak ismertetőket.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés