Brenner János eddig ismeretlen levele

A közelmúltban előkerült Boldog Brenner János egyik eddig ismeretlen, kiadatlan levele. ’Sigmond Lórántnak, lelkiatyjának és rendi elöljárójának írta, de soha nem küldte el, így Lóránt atya nem tudta megsemmisíteni, amint elolvasás után minden más levéllel tette. A levelet 1954. november 30-án írta, hét hónappal pappá szentelése előtt. Tudja, ha fölszentelik, át kell mennie a „hídon,” és ott tigris és párduc áldozata lesz. Előre látja mártírsorsát, s ez túlságosan „meredek” számára. Azok, akik papként ismerték János atyát, erről a rettenetes harcról semmit sem tudtak. A falujabeliek tanúsága szerint mindig derű és béke sugárzott az arcán. A halála előtti reggelen így tárta ki a szívét a reggelit szolgáló néninek: „Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel! Átölelném az egész világot!” Alább részletet közlünk a levélből.

„Kissé ramatyul írok, ágyból írok. Talán olvasható. Szombat óta nyomjuk egymást az ágy meg én. Röplabdáztam. Egyik ugrásból szerencsétlenül értem földet, ennyi az egész. Levelem talán túlontúl emberi, tessék türelemmel lenni irántam. Küszködök a szavakkal, fogalmakkal, érzésekkel és élményekkel és most úgy érzem, hogy el tudnám mondani is. Persze csak úgy, mint a rossz kocsi, nyikorogva-nyekeregve. Nem szégyenlem ezt, hogy szégyenlős vagyok, legalábbis szeretném bebeszélni magamnak. Mégis szeretnék elbújni valahová a jó Isten árnyékába, ahol nem talál rám senki.

Kertelés nélkül bevallom, nehezen vagyok. Ebből az apokaliptikus világból keresem a kiutat. Vagy nem találok, vagy ha találok az olyan meredek, hogy kishitűvé tesz. Át tudok-e menni a hídon? Miért hívott a jóságos Isten, ha nem, hiszen Ő azt úgyis látta! Úgy érzem, nem tudok. Itt az énnek már holtnak kellene lennie. Minek is indultam el oly nagy akarással, hisz az utam felén utamat állja a tigris és a párduc, és áldozatuk leszek. Mi lesz velem, ha a fájdalom bozótjaiban elveszek és a szeretet nem talál rám többé? Tele van durva bokorral a hegyoldal, félelemmel a lelkem. Reszketek a hit félelmében. Mégis szeretnék, akarok hinni. Tessék segíteni! Szeretnék megfogódzkodni valahol.”

(A levél Kereszty Rókus bevezetőjével a Vigilia augusztusi számában lesz olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés