Júniusi számunkból ajánljuk

A német egyház reformkezdeményezése - A szinódusi út kezdetén


Németországot, és főként a német katolikus egyházat, az elmúlt években számos komoly botrány rázta meg, melyek a hatalommal, a szexualitással vagy éppen anyagi javakkal való visszaéléshez köthetők. Ezektől nem elkülöníthető módon rohamosan csökken a templomba járó katolikusok száma, és – részben a német adórendszernek köszönhetően mérhető módon – az egyházból való kilépések aránya is folyamatosan emelkedik. Mindezen tényezők a Német Püspöki Konferenciát komoly önvizsgálatra és válaszreakcióra késztették, és késztetik folyamatosan. A „Synodaler Weg” a fenti helyezettel foglalkozó számos tanulmány, megelőzési projekt és akcióterv közül talán a legnagyobb jelentőséggel bíró kezdeményezés. Kétségtelen, hogy a megújulási folyamat kezdetén még számos kérdés várat tisztázásra, így például a „Synodaler Weg” döntéseinek teológiai és kánonjogi értékelése joggal tarthat számot figyelemre. Azonban elszalasztott lehetőség lenne, ha ennek kapcsán pusztán csak az egyházjogi kérdésekre helyeznénk a hangsúlyt, hiszen ezzel pont a kezdeményezés lényegét veszítenénk szem elől. A német egyház útja egyedülálló és a maga nemében olyan lehetőség, mely illeszkedhet a II. Vatikáni zsinat hagyományába, de attól akár el is térhet. A Szinódusi Út kapcsán felmerülő kihívások (hatalom, szexualitás, papi életforma, női szerepek) kapcsán azonban tiszteletben kell tartani, ha Európa egy meghatározó nemzeti egyháza égetőnek tartja a fenti témakörökhöz kapcsolódó kérdésfelvetéseket, és ezért ezekről nyílt párbeszédet kíván folytatni anélkül, hogy maguknak világegyházat érintő döntési kompetenciát vindikálnának. A német egyház a Szinódusi Úttal olyan új ösvényre lépett, mely végeredményét és hatását tekintve jelenleg aligha felmérhető. A közös úton lét tudatosítása, a nyílt párbeszédre való felhívás, az identitás folytonos keresésének ténye azonban mind-mind olyan kérdésekké válhatnak a reformfolyamat során, melyek az Evangélium fényében gazdagíthatják a katolicitás egységében megélt sokszínűségét.

(Kiss Gábor írása teljes terjedelmében a Vigilia júniusi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés