Megjelent a Vigilia májusi száma

„A vallás és gazdaság kérdéskörét Max Weber korszakos művei állították az érdeklődés homlokterébe. Weber és nyomában számos szociológus és közgazdász azt kutatta, hogy a különböző vallási rendszerek miként hatnak a gazdasági fejlődésre. Kevésbé kutatott terület, hogy a vallási és/vagy spirituális eszmék miként befolyásolják a gazdaság működését a gazdasági szervezetek és az egyének szintjén. Tematikus összeállításunk tanulmányai azt vizsgálják, hogy miként járulhatnak hozzá a vallások és a spirituális tradíciók gazdasági koncepciói a gazdasági működés ökológiai, etikai és humán megújításához” – írja Zsolnai László bevezetőjében a „Vallás és gazdaság” című összeállításhoz, amelyben Baritz Laura Sarolta OP – Héjj Tibor – Szilas Roland Ferenc: „A Katolikus Egyház társadalmi tanítása és annak alkalmazása a gazdasági életben”, Ócsai András – Kelemen Kálmán: „Hindu éthosz a gazdasági menedzsmentben” és Kovács Gábor – Valcsicsák Zoltán: „A buddhista ökonómia modelljei és az Össznemzeti Boldogság koncepciója” című tanulmánya olvasható.
A Tanulmányok rovat Vassányi Miklós: „Püspöki hatalom, hierarchia, szerzetesség néhány korai szír forrás alapján. Ál-Areopagita Szent Dénes (cca 500) Egyházi hierarchiájának szír kontextusa”, az Esszék John W. O’Malley SJ: „A pápai hatalom kialakulása. Megfordíthatja-e a trendet Ferenc pápa?”, a Mai meditációk Mogyoródi Emese: „Krízis és sors”, a Napjaink Mezey Katalin: „Szálak a gombolyagból” című írását közli. A Vigilia beszélgetése rovatba Gájer László készített interjút Markus Endersszel és Boris Wandruszkával.
Folyóiratunk szépirodalmi részében Háy János, Déri Anna, Németh Béres Csilla és Halmosi Sándor versei, Száz Pál és Czesław Miłosz esszéi, valamint Darvasi László regényrészlete szerepel. A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Osztroluczky Sarolta elemzi Orbán Ottó „Hallod-e te sötét árnyék” című versét, a Kritika rovatban pedig Mihálycsa Erika James Joyce: „Stephen Hero” című regényét.
A Szemle rovatban Draskóczy Eszter: „Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai”, Radnóti Sándor: „A táj keletkezéstörténetei”, Halmai Tamás: „Az ékszerteknős és az abbé. Kalász Márton költői világa”, Darvasi László: „Az év légiutas-kísérője” és Hervé le Tellier: „Anomália” című könyvéről találnak ismertetőket.

Honlapunkon részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.
Image

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés