Ferenc pápa menekültpolitikájának közeli olvasata

Az Apostoli Szentszék migrációs szakpolitikájának nyomában az elvándorlók és menekültek világnapjára küldött pápai üzenetek fényében


Egyházi és világi téren mára általánosan kialakult meggyőződés, hogy Ferenc pápa és a migráció kérdése összefonódik egymással. Az egyes megnyilatkozásokat, beszédeket és interjúkat szemlélve nem is kérdéses, hogy a pápa különös érzékenységet mutat a menekültek irányában. A kiemelt hangsúlyokon, erős árnyalatokon és látható gesztusokon túl azonban felmerül, hogy e témában mennyiben új Ferenc pápa (és így a Kúria) gondolkodása. Valóban egyedi, progresszív, már-már radikális e pápa „menekültpolitikája”? Vagy netán csak a közvélemény (a sajtó és a politika) formál önnön céljai elérése érdekében leegyszerűsítő pápa-képet? És az valójában csupán tónusaiban tér el elődeinek gondolkodásától, és egyébként koherens, folyamatos, egymásra épülő a Szentszék és migráció kapcsolata? Mielőtt az elvándorlók és menekültek világnapjára írt üzeneteket újraolvassuk, vegyük röviden szemügyre Ferenc pápa és a migráció tágabban értelmezett kapcsolatát.
Ferenc 2013-ban történt megválasztása ugyanis geopolitikai kontextusba is állítható. Nem elődje, XVI. Benedek lemondásával összefüggésben, hanem abból a tényből kifolyólag, hogy Ferenc pápa olyan világpolitikai és történelmi események közepette foglalta el a péteri széket, mint a 2011 elején kitört arab tavasz, az észak-afrikai arab államokban bekövetkezett politikai rendszerváltás, valamint a szíriai háború és az Iszlám Állam iraki megjelenése, amely tényezők a II. világháború utáni időszak legnagyobb menekülthullámát indították el. Ezzel kapcsolatban különös figyelmet igényelnek a szubszaharai Afrikában hosszú ideje zajló folyamatok. Nem is beszélve a 2014-ben indult, majd 2022 februárjában kiterjedt orosz–ukrán háborúról, amelynek következtében menekülni kényszerültek száma a 2023. januári adatok szerint meghaladja a nyolcmillió főt.
Kétségtelen tehát, hogy a 2010-től kezdődő időszak a nagy, modern népességmozgások korának is tekinthető, amely súlyos és összetett társadalmi problémákat hozott a felszínre. Ferenc pápának (számos egyéb fontos külső és belső kihívás mellett) ehhez kellett kapcsolódnia, így ebben az összefüggésben nem meglepő, hogy a katolikus egyház vezetőjének nem volt más lehetősége, mint e kérdéskör tematizálása.

Solymári Dániel

(A teljes írás a Vigilia márciusi, „Ferenc pápa tíz éve” tematikájú számában olvasható, a második, befejező része pedig az áprilisi számunkban jelenik meg.
Image

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés