Megjelent a Vigilia áprilisi száma 2023

„»Köztetek ne így legyen« – figyelmeztette egymással versengő tanítványait Krisztus. Valószínű, hogy figyelmeztetése nem csupán a hatalmi viszonyokra és a hatalmi pozíciók utáni vágyra vonatkoztatható, hanem a keresztények közötti kapcsolatokra általában is, mindarra, ahogyan Krisztus tanítványai megszervezik az életüket és egymáshoz fűződő viszonyukat. Sajnos az újszövetségi idők óta az igazi áttörés még nem történt meg e téren. Mindenesetre az elismerés struktúrái sem jelenthetnek kivételt a krisztusi szabály alól. Miért ismerünk el valakit keresztény kontextusban, miért tartjuk jelentősnek és fontosnak, mit vagyunk készek kiemelni alakjával és életútjával kapcsolatban? Oly magától értetődőnek tűnik, hogy a teljesítményeit, az eredményeit, azt, amit elért és végbevitt, hogy talán fel sem merül másféle értékelési rendszer. Lukács László, aki február 25-én elhunyt, életének 86 éve alatt sokrétű eredményeket ért el, amelyekről sokan és sokféleképpen megemlékeztek az elmúlt hetekben, és lapszámunkban is megemlékeznek róluk sors- és pályatársai. Már önmagában az is kivételes teljesítmény, hogy harmincöt éven át, 1984-től 2019-ig vezette a Vigilia munkálatait” – írja című vezércikkében Görföl Tibor főszerkesztő. Lukács Lászlóra Várszegi Asztrik OSB, Horányi Özséb és Vörös István emlékezik.
A Tanulmányok rovatban Rapkay Réka: „A lélek beteljesedése Istenben: Ábrahám szenvedése a szentek tapasztalatainak fényében”, Rowan Williams: „Az ukrajnai válság” és Solymári Dániel – Tóth Adrienn Anita: „Ferenc pápa menekültpolitikájának közeli olvasata” című tanulmánya olvasható.
Az „Isten végtelensége” című tematikus összeállításban Puskás Attila: „»Nem zárta magába a test«. Isten végtelensége és a megtestesülés”, Pavlovits Tamás: „Intueri, admirari, adorare. Isten végtelensége a kora újkori filozófiában” és Görföl Tibor: „Végesként a végtelenben. Az átistenülés újabb értelmezései” című tanulmánya szerepel.
A Mai meditációk rovat Kajtár Edvárd: „Mennyország: vég nélküli a dicséret, mert vég nélküli a szeretet. Elmélkedés Isten szüntelen dicséretéről”, az Egyház a világban Dénesi Tamás: „Ordine et disciplina reformare. Szerzetesi reformok Magyarországon”, a Szép/Művészet Martin Ferenc: „Alkonyatban. Nagy Dénes: Természetes fény” című írását közli.
Folyóiratunk szépirodalmi részében Sajgó Szabolcs, Jure Jakob, Gellén-Miklós Gábor, Bokros Judit, Farkas Gábor és Acsai Roland versei, Vörös István novellája és Kutasy Mercédesz: „Az örökkévalóság történetei” című esszéje szerepel.
A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Nádasdy Ádám elemzi Gergely Ágnes: „Rekviem egy mézmadárért” című versét, a Kritika rovatban pedig Kovács István Klaniczay Gábor: „A boszorkányüldözés története” című könyvét.
A Szemle rovatban Jean-Pierre Torrell OP: „Aquinói Szent Tamás, a lelki mester”, Andrew Louth: „Modern ortodox gondolkodók”, Somorjai Ádám OSB: „Civilizációról civilizációra. Hitéleti írások 1988–2021”, Kun Árpád: „Takarító férfi” és Borsodi Henrietta: „Örömtől fényesül. Közelítések Pilinszky János verseihez” című könyvéről találnak ismertetőket.

Honlapunkon részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.
Image

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés