Menczel Gabriella: Misztikus költészet Mexikóban

Sor Juana Inés de la Cruz, José Gorostiza és Octavio Paz


„A Primero sueñóval [Első álom] új szenvedély jelenik meg [hispán] költészetünk történetében: a tudás vágya” – jegyzi meg Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruzról szóló lenyűgöző és rendkívül átgondolt monográfiájában, majd később hozzáteszi: „A vakmerőség átalakul daccá, lázadássá: a megismerés aktusa egyfajta ellenszegülés”. Számtalanszor megállapították már, hogy Sor Juana szintetizáló költeményét a mexikói és latin-amerikai barokk egyik csúcspontjaként tarthatjuk számon a spanyol nyelvű irodalomban. A mű 1692-ben jelent meg, de „feltehetőleg 1685 körül íródott, amikor [a szerző] a negyvenhez közeledett: a vers egy érett nő igaz vallomása”, írja Paz. Egyetérthetünk továbbá a Primero sueño azon értelmezésével, miszerint a mű valóban egy misztikus élményről számol be, de egyúttal a hagyományokkal való szakításként, a határok átlépésének megtestesüléseként is tételeződik.
Sor Juana Inés de la Cruz a gyarmati barokk kései szakaszának költőnője, a teréziánus költészet örököse. Ávilai Szent Teréz A belső várkastély című misztikus „tapasztalása” összehasonlítható Sor Juana egyedülálló költeményével, a Primero sueñóval, aki Paz szerint egyúttal „olyan költői formát vezet be, amellyel beírja magát a modernség középpontjába”. Maga Octavio Paz kapcsolja össze Sor Juana versét a 20. század avantgárd műveivel: Vicente Huidobro Altazor o el viaje en paracaídas [Fenn-héja, avagy utazás ejtőernyővel] című poémájával (1931), José Gorostiza Vég nélküli halál (1939) című művével vagy Napköve (1957) című saját alkotásával.
Ez alkalommal Sor Juana Inés de la Cruz korát meghaladó karakterét szeretném kiemelni, valamint röviden elemezni Primero sueño (1692) című művének néhány aspektusát. Elsősorban José Gorostiza Vég nélküli halál című alkotásának, illetve a mexikói avantgárd gazdag költészetének fényében vizsgálom a szöveget, különös tekintettel arra, hogy a jeromosrendi apáca munkássága miként feleltethető meg a modernitás előfutárának.

(A teljes írás a Vigilia februári, „A katolikus egyház Latin-Amerikában” tematikájú számában olvasható.)
Image

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés