Dobos Károly Dániel: Ahogyan az egész elkezdődött…

75 évvel ezelőtt zajlott a Seelisbergi Konferencia


A kereszténység és a zsidóság hosszú évszázadok óta fennálló ellentétében a 20. század egy reményekkel teli új korszakot nyitott, a kiengesztelődés és a párbeszéd lehetőségét kínálva fel a feleknek. Szomorú tény, de igaz, hogy a Vészkorszak tragédiájából nőtt ki az új típusú találkozás, amely zsidók és keresztények viszonyát a 20. század utolsó évtizedeiben meghatározta: a zsidó–keresztény párbeszéd.
E párbeszéd egyik első, még kezdetleges, tapogatózó, hatásaiban azonban távolra mutató lépcsőfoka volt a svájci Seelisbergben 1947. július 30. és augusztus 5. között megrendezése kerülő úgynevezett Seelisbergi Konferencia (hivatalos nevén Zsidók és Keresztények Nemzetközi Konferenciája vagy Sürgősségi konferencia az antiszemitizmusról). Rövid írásomban – az esemény 75. évfordulója előtt tisztelegve – a konferencia előzményeit, működését és legfontosabb eredményeit ismertetem.
A Seelisbergi Konferencia nem a semmiből nőtt ki. A 20. század első évtizedeitől kezdődően fejtette ki hatását az a néhány, korát messze meghaladó gondolkodó, akik a zsidóság és a kereszténység egymáshoz való viszonyát fokozatosan új megvilágításba helyezték. Ugyanígy megérezték a két közösség önértelmezésének komplementer jellegét is, és az egymásrautaltságnak ezt a felismerését írásaikban hangsúlyossá is tették. Gondolok itt elsősorban a zsidó Franz Rosenzweig, Martin Buber, Leo Beck, az anglikán James Parker, az evangélikus Paul Tillich, a katolikus Karl Theime, Malcom Hay vagy a budapesti születésű, később Franciaországban tevékenykedő Paul Démann munkásságára.
Intézményi szinten a két háború között az angolszász országokban megalakuló zsidó–keresztény társaságok szorgalmazták a viszony megújításának szükségességét: így az 1927-ben az Egyesült Államokban életre hívott Keresztények és Zsidók Nemzeti Tanácsa (National Council of Christians and Jews), a néhány évvel később Dél-Afrikában létrehozott hasonló szervezet, illetve a Brit-szigeteken a Brit Keresztények és Zsidók Tanácsa (British Council of Christian and Jews).
Európában még javában hulltak a bombák és lángoltak a krematóriumok, amikor az amerikai Keresztények és Zsidók Nemzeti Tanácsa felhívást terjesztett elő, melyben a különböző szintű zsidó–keresztény társaságok képviselőinek találkozását és tanácskozását javasolta.
(A teljes írás a Vigilia 2022. decemberi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés