Abúzusok áldozatai az egyházban


Az egyházon belüli abúzusok drámája az utóbbi években számos áldozat tanúskodását tette ismertté, így például Franciaországban a CIASE, az egyházban elkövetett szexuális bántalmazásokat vizsgáló független bizottság munkája során és jelentésének nyilvánosságra hozatalakor. Ezek a személyek immár ráébredhetnek arra, hogy áldozatok, ami ugyanolyan lényeges pszichológiai, mint jogi szempontból. Pszichológiai szempontból azért, mert helyzetének felismerése segít az áldozatnak abban, hogy megszabaduljon a bűnösség szinte leküzdhetetlen érzésétől, amelyet nem is kellene éreznie (látni fogjuk, hogy miért). A szabadulás a bűnösség érzésétől, és annak megértése, hogy ő áldozat, lehetővé teszi a beszéd felszabadulását és a visszaélések jelentette egyházi dráma súlyosságának feltárását. Jogi szempontból az áldozati helyzet felismerésének utat kellene nyitnia a jóvátételhez. A jogi aspektusnak pedig kihatása van az áldozat lelkiállapotára is, hiszen helyzetének felismerése és adott esetben az elnyert jóvátétel – amely bizonyára mindig jóval kisebb az elszenvedett sérelemnél – előmozdítja a személy gyógyulását éppen azáltal, hogy legalább részben igazságot szolgáltattak neki.
Ugyanakkor az áldozatok helyzete sajátosan teológiai megvilágítást is igényel. Mert megelégedhetünk-e pszichológiai és jogi megközelítéssel akkor, amikor az egyházat érintő dráma a tagjain keresztül Krisztus arcát sebezte meg? Eltérően a világban előforduló mindféle más visszaélések áldozataitól, az egyházon belüli áldozatok nem gonosztevők hálójába kerültek, hanem olyan személyek éltek vissza a bizalmukkal, akikre rábízták magukat, hogy előrehaladjanak az üdvösség útján. Muszáj meghallanunk az áldozatok kérdését: átengedheti-e Isten a halálnak azokat, akik igazán keresték az arcát és bizalommal rábízták magukat az egy, szent, katolikus és papjainak az apostoloktól nyert szolgálata által apostoli egyházra?

(A teljes írás a Vigilia májusi számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés