Új egyházi „büntetőtörvénykönyv”?


2021. június 1-én napvilágot látott Ferenc pápa pontifikátusa alatt a kánonjogban eszközölt egyik legjelentősebb változás. Az 1983-ban kiadott Egyházi Törvénykönyv büntetőjogra vonatkozó része jelentős reformon esett át.
A „Pascite gregem Dei” apostoli konstitúcióban maga Ferenc pápa hívta fel arra a figyelmet, hogy a gyors társadalmi változások miatt szükségessé vált a még II. János Pál alatt megjelent kánonjogi kódex e részének átdolgozása. „A szeretet gyakorlása és a büntető szabályok alkalmazása közötti összefüggés meg nem értettsége sok kárt okozott a múltban” – fogalmazott Ferenc pápa. A konstitúcióban rámutatott a büntetőjog alkalmazása körül felmerült számos problémára és nehézségre, melyek ahhoz vezethettek, hogy az egyházi bíróságok jelenlegi gyakorlatából szinte teljesen eltűntek az ilyen fegyelmi eljárások.
Első alkalommal történt meg az 1983-as Egyházi Törvénykönyv promulgálása óta, hogy a CIC egy önálló könyve egészében kerül megreformálásra. Idén nyáron hosszú folyamat zárult le Ferenc pápa szerdán nyilvánosságra hozott dokumentumával, melyet már XVI. Benedek megkezdett 2007-ben. A Törvényszövegek Pápai Tanácsának vezetésével folyó munka a kollegialitás szellemében zajlott, melybe bevonásra kerültek a világegyház számos intézménye és a kánonjog szakértői egyaránt.
A most kiadott új „könyv” nem jelenti az 1983-as szabályok teljes újraírását, inkább a büntetésekkel foglalkozó joganyag az „aggiornamento” jegyében az aktuális kihívásokhoz lett igazítva, fogalmazott Heribert Hallermann német egyházjogász. A megreformált büntetőjog újdonságai közé tartozik a bizonyos büntető rendelkezések kapcsán azok személyi hatályának világiakra való kiterjesztése, a szexuális visszaélések büntetéseinek szigorú reformja, az eddig törvénykönyvön kívüli joganyag kódexbe történő beemelése és a gazdasági visszaélésekre való komolyabb figyelem. Hasonló nóvum, hogy az egyházi bíróság az új 1336. kánon fényében már pénzbüntetést is kiszabhat egy büntetendő cselekmény elkövetőjére.
Az új rendelkezések 2021. december 8-án lépnek hatályba. Azt, hogy a megreformált kánoni büntetőjog számos előremutató és reménykedésre okot adó változásával mennyire lesz képes hatékonyan reagálni a krisztusi közösségben fellelhető visszaélésekre, végső soron a gyakorlat és a most megjelent jogszabályok recepciója fogja eldönteni.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés