Alighanem a legfontosabb globális esemény a zsinat óta

A 2021–2023-as szinodális folyamat ígérete


A „La Croix” című katolikus napilap értékelését közöljük az elmúlt hatvan év alighanem legfontosabb katolikus kezdeményezéséről.

Pápaságának kilencedik évében Ferenc pápa nagyszabású és világméretű hároméves szinodális folyamatot hirdetett meg, amely 2023 októberében a 16. rendes püspöki szinódusba fog torkollni. A hároméves folyamatot nem sokkal pünkösd előtt jelentette be a pápa és Mario Grech máltai bíboros. Grech bíboros külön kiemelte, hogy a folyamat elmozdulást fog jelenteni az egyházi gyakorlat eddigi formájától, s valóban valami újat fog megteremteni az egyház helyi, nemzeti, földrajzi és globális valóságában. A szinodális folyamat célja, hogy nagyobb figyelmet kapjon Isten népének véleménye és gondolkodásmódja, hogy valóban meghallgatásra találjon, amit a hívő emberek gondolnak, s igazi együttműködés alakuljon ki Isten népe, a püspökök kollégiuma és Róma püspöke között.
Azoknak az országoknak, amelyekben már zajlanak (Ausztrália, Németország) vagy tervezési fázisban vannak (Olaszország) szinodális folyamatok, integrálódniuk kell az egyetemes egyház szinodális munkarendjébe.
Különösen nagy kérdés, hogy milyen szerepet fognak játszani a folyamatban a nők és a fiatalok, s nem kerülnek-e majd különböző hangos kisebbségek irányítása alá a 2021 októbere és 2022 áprilisa között mindenütt kötelezően megvalósítandó egyházmegyei szakaszok, illetve a 2022 szeptembere és 2023 márciusa között zajló kontinentális szakaszok. Szintén kérdés, hogy az embereknek nem lesz-e az a benyomásuk, ismét csak olyan meghívót kapnak kézhez valamilyen tanácskozásra és eszmecserére, amelyet nem követ valódi részvételi lehetőség – csakhogy ilyen meghívó még soha nem került ki pápa kezéből, s ezért mindenkinek reménnyel kell kézhez vennie. A folyamat tervezett végén Ferenc pápa már közel 87 éves lesz. Ebben az életkorban (XIII. Leó kivételével) már valamennyi elődje elhunyt, vagy lemondott. A most meghirdetett folyamat azonban éppúgy „túlélné” Ferenc pápát, mint a II. Vatikáni zsinat XXIII. Jánost, ha úgy történne, hogy nem érné meg a végét – amit azonban senki nem kívánhat.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés