Miért nem Isten büntetése a járvány?

Jan-Heiner Tück bécsi dogmatikaprofesszor érvei

A következő érvek hozhatók fel az ellen a vélekedés ellen, mely szerint a mostani világjárvány Isten büntetéseként sújt minket.
Először is, méltatlanul bánnánk a betegek önértelmezésével, ha a fejük fölött úgy határoznánk, hogy helytelen magatartásukért kapott büntetés gyanánt kapták el a fertőzést. A betegséget a bűn következményeként felfogó értelmezés elmarad a bibliai felismerésektől, gondoljunk csak Jób könyvére vagy a vakon született ember meggyógyítására (Jn 9,1–41). Albert Camus is felemelte a szavát ezzel az értelmezéssel szemben, s A pestis című regényébe beillesztett egy határozott hangú prédikációt, amely pontosan Isten büntetéséről szól. A pestis idején segítséget nyújtó Szent Rókus tiszteletére rendezett imahéten Paneloux atya azt harsogja az elbizonytalanodott hívőknek, hogy megérdemelték, ami történik. Az elbizakodott és arrongáns kijelentés felháborítja a főszereplőt, az orvos Rieux-t, aki helyesebbnek tartja, ha a betegek és a haldoklók pártját fogva kézzelfogható segítséget próbál nyújtani.
Másodsorban a járványban Isten büntetését látó felfogás nem tesz különbséget az érintettek erkölcsi állapota között: a járvány ugyanúgy sújtja az ártatlan gyerekeket és az igazakat, mint a gonoszokat. Az erkölcsi különbségtétel hiánya már a Bibliában is nehézségeket okoz (vö. Ter 18,23); Jézus tévesnek minősíti azt az elgondolást, mely szerint a siloéi torony összedőlésének áldozatai bűnösebbek voltak, mint azok, akik túlélték az esetet (vö. Lk 13,4–5).
Harmadsorban éles ellentétben áll a Biblia szerint Isten lényegi tulajdonságának tekintendő irgalommal az az elgondolás, mely szerint Isten szándékosan egész közösségekre ráront valamilyen betegséggel.
Negyedsorban a járványt Isten fenyítéseként felfogó értelmezés olyan egyértelmű és magabiztos szemléletmódról tanúskodik, amely nem számol azzal, hogy még nem látjuk át az egész történelmet: úgy tesz, mintha Isten pozíciójában lenne, hiszen Isten büntető ítéleteként könyvel el olyan esetleges történéseket, mint amilyen a járvány.
Ötödsorban az isteni büntetés képzete könnyen gátat szabhat a károk enyhítését célzó erőfeszítéseknek, elvégre amit Isten mért ki, az mindenkit joggal sújt. És ki az ember, hogy szembeszegüljön vele! Annál rosszabb az érintetteknek!
(Részlet a nemsokára, a Vigilia februári számában megjelenő írásból.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés