A Szentlélek vezetése, nemcsak szabálykövetés

A sokat szenvedett lyoni egyházmegye további útja

Néhány nappal karácsony előtt foglalta el lyoni érseki hivatalát Olivier de Germay, az önként lemondott Philippe Barbarin utódjaként. 2016 óta súlyos megrázkódtatások érték Lyont, ahol visszaélési ügyek miatt Barbarin bíborost először félévnyi felfüggesztett börtönre ítélték (később megsemmisítették az ítéletet), az egyházmegye papja, Bernard Preynat pedig cserkészek rendszeres megrontásáért ötévnyi letöltendő börtönt kapott. Olivier de Germay a „La Croix” című lapnak adott interjút a hozzáállásáról és a terveiről.
Amikor lyoni katolikusokkal találkoztam, akik sokat szenvedtek az elmúlt években, úgy éreztem, hogy tovább akarnak lépni. Én támogatni fogom ezt a folyamatot, és nem fogunk állandóan visszatérni az elmúlt évek vitáihoz. A továbblépés azonban nem jelenti azt, hogy kitörlünk az emlékezetünkből mindent, ami volt. Természetesen le kell vonnunk tanulságokat abból, ami történt, különösen azt, hogy nagy figyelmet kell szentelnünk az áldozatoknak és elejét kell vennünk a visszaéléseknek.
Elsősorban meg akarom hallgatni az embereket. Egyesek fájdalmas dolgokat éltek át, és beszélniük kell róluk. Ennek érdekében sokfelé el szeretnék jutni a főegyházmegyében. Mindenekelőtt abban hiszek, hogy abból kell kiindulnunk, ami egyesít minket: Krisztusból. Az egységet a misszió útján tudjuk elérni. Nem egymás elé kell helyeznünk magunkat, és nem a különbségeinket kell szem előtt tartanunk, hanem ismét Krisztusra kell irányítanunk a tekintetünket, s közösen kell misszióra vállalkoznunk. Ha ugyanabba az irányba nézünk, felismerjük, hogy kívánatos a különbözőség, és nem vagyunk vetélytársai egymásnak, a legkevésbé sem.
Hogy milyen püspök vagyok? Ezt néha én is megkérdezem magamtól! Most az jut eszembe, hogy szeretném, ha belsőleg a Szentlélek vezérelne. Természetesen vannak meggyőződéseim, de nincs előre gyártott elgondolásom a püspöki szerepről. Ma még nem tudom, milyen utasításokat fogok adni holnap. Az igazat megvallva azt hiszem, hogy ennek a magatartásformának nagyobb teret kellene nyernie az egyházban, nemcsak egyéni szinten, de a lelkipásztori életben is. Engednünk kellene, hogy a Szentlélek vezéreljen minket, és nem csupán valamilyen szabályrendszert kellene betartanunk. Hiszen pontosan ez a sajátos vonása a keresztény vallásnak.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés