Megosztott-e az amerikai katolikus egyház?

Matt Malone SJ, az "America" című hetilap főszerkesztője válaszol

Ha a legalapvetőbb szintet vesszük, azt mondhatjuk, hogy a nagyszámú amerikai katolikus természetesen ugyanazt a hitet vallja, ám a hitnek más-más tényezőire és összetevőire helyezi a hangsúlyt, ahogyan az mindig is volt az egyház
története során. Egyes katolikusok szerint a legfontosabb kérdések, amelyeket a hit szempontjából szóba kell hoznunk és képviselnünk kell a nyilvánosságban, az életvédelemmel kapcsolatosak (ilyen az abortusz és a halálbüntetés), s ezekhez képest minden egyéb másodlagos. Mások inkább úgy vélik, hogy amíg nincs erős szociális hálónk és nem végzünk el bizonyos társadalompolitikai módosításokat, nem tudjuk megteremteni azokat a körülményeket, amelyek között megfelelőképpen tudnánk viszonyulni az abortusz vagy a halálbüntetés kérdéséhez.
Azért azt is el szeretném mondani, hogy az egyházban és a katolikusok között tapasztalható megosztottságban sokszor csupán a társadalomban uralkodó polarizálódás képződik le. Megítélésem szerint nagyon szerencsétlen, hogy ily módon sokszor csak megkettőzzük magunk között a szekuláris megosztottságot. Másféle tanúságot kellene tennünk, és nyilvánvalóvá kellene tennünk, hogy az egyház nem egyszerűen csak valamiféle politikai valóság, hanem mintegy szentsége az Istennel és az egymással nyerhető egységnek. Persze eleve az is kérdés, hogy pontosan mit értünk egyházon. A püspökök között természetesen vannak véleménykülönbségek, léteznek olyan katolikus
csoportok, amelyek nem értenek egyet a püspökökkel, és a nyilvánosságban is szóhoz jutnak olyan katolikusok, akik között nézeteltérések vannak, de azért Amerikában sok-sok
millió katolikus egyszerűen csak éli az életét, és egyáltalán semmiféle megosztottság sincs közöttük. A megosztottság összességében csalóka látszat. Első pillantásra valóban
ilyennek tűnhet az amerikai katolicizmus, de a hívő emberek nagy részére egyáltalán nem jellemző: katolikus iskolába járatják a gyerekeiket, szentmisére járnak, részt vesznek az
egyházközségi életben, sokféle emberrel működnek együtt, vagyis nincs jelen köztük semmilyen megosztottság. Azt hiszem, ezt is nagyon fontos látnunk.
(A Matt Malone-nal készített beszélgetés teljes terjedelemben a Vigilia januári számában olvasható.)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés