A világban vagy a világból van az egyház?

Huszönöt éve hunyt el Yves Congar


Yves Congar domonkos teológus azok közé tartozott, akiket a múlt század ötvenes éveiben újszerűnek tűnő teológiai nézeteik miatt tanítási és publikálási tilalom sújtott, de nem keseredtek és nem sértődtek meg, hanem csendes éveiket tanulással és kutatással töltötték, ami az egész egyháznak javára vált, amikor a II. Vatikáni zsinaton szakértői megbízatást kaptak. VI. Pál egyenesen úgy nyilatkozott, hogy Yves Congar mindenkinél nagyobb mértékű hatást gyakorolt a zsinati tárgyalásokra és szövegekre. Bár élete utolsó harmadában súlyos betegségtől szenvedett, szellemi érdeklődése és munkabírása töretlen maradt, s egyaránt rokonszenvvel kísérte figyelemmel a felszabadítási teológiát és az ökumenikus folyamatokat. Alább a zsinat alatt vezetett naplójából idézünk.

Látom, hogy milyen nagy, máig nem tisztázott terhet jelent az a kor, amikor az egyház főúri jellegű volt, amikor világi hatalommal rendelkezett, amikor a pápák és a püspökök nagyurak voltak saját udvarral, művészeket támogattak, a császárok fényűzésével egyenértékű pompára tartottak igényt. Mindezt az egyház sohasem tagadta meg Rómában. A konstantini korszakból való kijutás sohasem szerepelt a programján. Szegény IX. Piuszt, aki semmit sem értett meg a történelem alakulásából, a francia katolicizmust pedig terméketlen ellenzéki magatartásba, konzervativizmusba, restaurációs szellemiségbe süllyesztette..., Isten arra hívta meg, hogy tanuljon az eseményekből, melyek közvetlenül tőle eredő tanulságokat hordoznak, és hogy kivezesse az egyházat a „konstantini adomány” gyászos logikájából, s ezáltal olyan evangéliumi szellemiségre térítse, mely lehetővé tette volna számára, hogy ne annyira a világból való, mint inkább a világban legyen. Ő pedig éppen az ellenkezőjét tette. Nem tudta, hogy mi az az ecclesia, sem azt, hogy mi az a hagyomány: úgy irányította az egyházat, hogy az továbbra is a világból való legyen, s ne a világban, amelynek pedig szüksége lett volna rá.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés