Rossz filozófusok torzképe a kereszténységről

Image

Rowan Williams és az új ateizmus

A közelmúltban Rowan Williams, egykori canterburyi érsek, korunk egyik legismertebb keresztény gondolkodója úgy nyilatkozott, hogy még jócskán időre van szükség, amíg semlegesíthető annak a negatív képnek a hatása, amelyet Richard Dawkins és az új ateizmus más képviselői rajzoltak a kereszténységről. „A nem vallásos olvasók közül sokan elvakultnak és tekintélyelvűnek tartják a Dawkinshoz hasonló írókat, és már nem becsülik olyan sokra a könyveiket, de a szekularizáció miatt az emberek már alig ismerik a vallást, és gyanús szemmel méregetik, amit csak fokoz, hogy félnek a militáns iszlámtól. Azt hiszik, hogy a vallás minden formája egyforma, s a helyi plébános legszívesebben lenyisszantaná a fejüket vagy valamilyen idegen törvényt erőltetne rájuk.” Nyilatkozata szerint Williams 2021-ben behatóbb vitát szeretne kezdeményezni Dawkinsszal, akit kiváló biológusnak és nagyszerű írónak tart, de egyúttal nagyon rossz filozófusnak is, akinek nem igazán vannak teológiai ismeretei. Richard Dawkins, Christopher Hitchens és más új ateisták könyvei azért ártottak sokat a kereszténységnek, mert azt a látszatot keltették, hogy az értelmes emberek egyhangúlag elutasítják a vallást. A helyzet tisztásához sok időre lesz szükség, de az a fontos, hogy legyenek az egyházban olyanok, akik készek kiállni a nyilvánosság elé, és vitába szállnak az új ateistákkal. „Negatív következménye a szekularizációnak, hogy sokan nem tudják már, mit is tanítanak a vallások, s könnyel felülnek torzképeknek és karikatúráknak. Úgy vélem, jelen kell lennünk az emberek között, világosan kell beszélnünk, és szilárd meggyőződésünk talaján minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy értelmes képet rajzoljunk a kereszténységről” – fogalmazott a 69 éves anglikán teológus.

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés