Óscar Romero utolsó üzenete

Image
Március 24-e Óscar Romero (1917–1980), a vértanúként szentté avatott salvadori érsek liturgikus ünnepe.
Aszketikus teológiából szerzett doktori fokozattal végződő római teológiai tanulmányai után Óscar Romero hosszú éveken át lelkipásztori tevékenységet végzett El Salvadorban, 1970-ben San Salvador segédpüspöke, 1977-ben érseke lett. Eleinte távol tartotta magát az ország politikai forrongásaitól, de miután 1977-ben meggyilkolták Rutilio Grande jezsuita szerzetest, egyre határozottabban kiállt a szegények és az elnyomottak mellett, bírálta a salvadori katonai diktatúrát, s 1980 februárjában Jimmy Carternek írt levelében az országot uraló Forradalmi Kormányzati Juntának nyújtott amerikai támogatást is kritizálta. A polgárháborúba sodródó ország viszonyait ugyanebben az évben Szent II. János Pál pápának is ecsetelte, s nemzetközi figyelem homlokterébe került.
1980. március 24-én mondott – gyilkos lövés által megszakított – utolsó szentbeszédének szavai semmit sem veszítettek aktualitásukból. Az alábbiakban a beszédből idézünk néhány mondatot.

„Hallottuk Krisztus evangéliumát: senki sem szeretheti magát annyira, hogy elkerülhetné azokat a kockázatokat, amelyeket a történelem állít elénk.”
„Az új földre irányuló várakozásunk nem gyöngítheti, inkább erősítenie kell a Föld tökéletesítését célzó erőfeszítéseinket, ahol az új emberiség közössége növekszik, amely valamiképpen már most előrevetíti az eljövendő új kort.”
„Amennyiben az időbeli fejlődés hozzá tud járulni az emberi társadalom rendezettségéhez, Isten országának szempontjából is fontos, noha az időbeli fejlődést gondosan meg kell különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől.”
„Tegyük meg, amit tudunk. Mindannyian tudunk tenni valamit, már az is valami, ha megértjük a dolgokat.”
Image
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés