A német katolikusok a szinodális úton

Ferenc pápa ismételten ajánlotta a világ püspökeinek, hogy – az ő nyomában járva, példáját követve – lépjenek a szinodalitás útjára. A német püspöki kar a bíztatásnak engedve 2019-ben elhatározta, hogy elindul a Szinodális Úton, amelynek célja egyházuk belső reformja. Az első összejövetelre a napokban került sor: a püspöki kar és a német katolikusok központi bizottságának tagjain kívül 90 teológus és világi hívő is helyet kapott a 230 fős gyülekezetben. A két évesre tervezett folyamat első ülésszaka néhány nappal ezelőtt fejeződött be.
Image
2019 júniusában Ferenc pápa levelet intézett „Isten vándorló népéhez Németországban”, amelyben támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és kifejtette gondolatait az igazi szinodális út értékéről, remélhető hasznáról és esetleges veszélyeiről is. A püspöki kar és a Szinodális Út elnöke, Reinhard Marx bíboros megnyitó beszédében a testvéri párbeszéd fontosságára figyelmeztetett. „Ne egymásról vagy egymás ellen, hanem egymással beszéljünk”, mondotta. Az első ülésszakon főleg szervezeti kérdésekkel foglalkoztak: kijelölték az egyes szakbizottságokat, és meghatározták azokat a területeket, amelyekkel elsősorban foglalkozni akarnak. Ezek: 1. A német egyház jelenlegi helyzetének reális elemzése. 2. A papi egzisztencia ma. 3. A nők szerepe az egyház szolgálataiban és hivatalaiban. 4. A szeretet megélése a házasságban, párkapcsolatban.
Image
A rendkívül különböző tárgyú és hangnemű felszólalásokból e napok alatt kiderült, hogy eredményt csak akkor tudnak elérni, ha minden résztvevő új, a valódi párbeszédre alapuló vitakultúrára törekszik. A résztvevők elhatárolódnak a szélsőséges megnyilvánulásoktól, de elutasítják azt a vádat is, hogy a Szinodális Utat az eretnekség veszélye fenyegeti. Alapvető szemléletváltásra van szükség: őszintén, szépítgetés nélkül szembe kell az egyház jelenlegi válságával, és látszatmegoldások helyett valódi reformokra van szükség, amelyek az Evangélium szellemében segítik az egyház megújulását. Marx bíboros az ülést követően Rómába utazott, és személyesen számolt be Ferenc pápának az ülésszakon történtekről.
Image
Az igazi munka most a helyi egyházakban, püspökségeken, plébániákon, egyesületekben, elkötelezett kisebb-nagyobb közösségekben folytatódik. Több egyházmegye máris megkezdte a különböző fórumok létrehozását, kitűzte az első témaköröket. Az első eredményeket majd a következő ülésen lehet összegezni.
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés