Testi-lelki fölemelkedés az iszonyatból

25 éve történt a ruandai népirtás

Image

Ruanda helyzete a 2000-es évektől jelentősen megváltozott. A belpolitikai helyzet stabilizálódásával gazdasági téren váratlan fejlődés indult el a romokban heverő országban. A vérengzések után sikerült helyreállítani a közbiztonságot, normalizálni az élelmiszerellátást, javítani az egészségügyet, megszervezni az iskolai oktatást; eltörölték a hutu és tuszi elnevezést: mindenki ruanda az országban, egyenlő jogokkal. A gazdasági fölemelkedéshez jelentősen hozzájárultak a külföldi segélyek – mintha most utólag megmozdult volna a nemzetközi közösség lelkiismerete. A súlyos gazdasági helyzet megoldásán túl azonban a legnagyobb nehézséget az elszenvedett népirtás következtében fellépő társadalmi trauma okozta. 25 év után is alig akad család, amely ne gyászolná halottait. A két törzs közeledésének elősegítésére bevezették az „umuganda”-t, a közösségi szolgálatot. Minden hónap utolsó szombatján minden családnak legalább egy tagja köteles részt venni közösségi munkálatokban.

Image
A társadalmi kiengesztelődést szolgálja a fővárosban, Kigaliban működő Genocidium Emlékhely, ahol 250 ezer holttestet temettek el. Az emlékhely számos programmal várja a látogatókat, amelyek mind az emlékezést és a megbékélést szolgálják. A centrum célja: „A népirtás tuszi áldozataira emlékezünk és a békére nevelünk.”
Image

A genocidium 20. évfordulójára 1200 férőhelyes amfiteátrumot építettek, ahol megemlékezéseket, nevelő kurzusokat, színi előadásokat és filmvetítéseket, kulturális és történelmi eseményeket lehet tartani.

Image
Image
A társadalmi megbékélés országos jelszava: „ubumuntu”, amelynek jelentése: emberség. Nagylelkűség és kedvesség másokkal, elismerése a mások emberségének. A kiengesztelődés szimbóluma az Ubumuntu Szív – egyetlen szív, amelyet egymást átölelő két ember formál meg.
Image
A 25. évfordulóra jelent meg Claver Irakoze milliós példányszámban könyve, aki gyermekként élte túl az iszonyatot, s most gyermek képeskönyvben meséli el élményeit.
Image

Az ország lakosságának többsége keresztény. Kigali érseke beszámol arról, hogy sajnos az egyháziak egy része is a tuszik ellen fordult, bár sokan akadtak, akik életük kockáztatásával is a védelmükre keltek. Az érsek elmondja, mit tettek azóta a megbékélés érdekében. Az irgalmasság évében püspökkari körlevelet adtak ki, bocsánatot kérve mindazon egyháziak nevében, akik krisztusi küldetésüket elárulva részt vettek a mészárlásokban. Mint írták, ez a szégyenfolt mindmáig megbélyegzi az egyházat. 2017-ben pedig Ferenc pápa meghívta az ország jelenlegi elnökét, és szintén bocsánatot kért az egész egyház nevében. Beszédében Isten megbocsátását kérte mindazokért a bűnökért és mulasztásokért, amelyeket az egyház és annak tagjai, köztük papok és szerzetesek elkövettek, gyűlöletet és erőszakot szítva, s ezzel elárulva saját evangéliumi küldetésüket. Beszédében hangsúlyozta „az emlékezet megtisztítását”, és felajánlotta a katolikusok segítségét, hogy az ország újra eljusson a társadalmi megbékéléshez.

Image

Ruanda mára a kontinens egyik virágzó országává lett. A főváros ma.

Image
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés