Vigilia pályázat

 

 

A Vigilia jubileumi pályázata

„A keresztény értelmiségiek szerepe korunk társadalmában” címmel

Ünnepélyes eredményhirdetés 2015. december 4-én

 

Díjazottak

 

Junior kategória

                               1. díj: Hidasi Márk „Tölgyessy” jeligéjű pályázata

                               2. díj: Bencsik Lilla „Mirákulum” jeligéjű pályázata

                               3. díj: Wappler Ádám „Arsenal” jeligéjű pályázata

 

Felnőtt kategória

                               1. díj: Görföl Tibor „Docta Ignorantia” jeligéjű pályázata

                               2. díj: Kamarás István „Semper reformanda” jeligéjű pályázata

                               Megosztott 3. díj:        Bujdosó Ádám „Reneszánsz” jeligéjű pályázata

                                         Komáromi László „Paraklétosz” jeligéjű pályázata

 

 

                               A bírálóbizottság tagjai: Boór János, Fabiny Tibor, Jelenits István, Lukács László,

                               elnöke Bábel Balázs kalocsai érsek, a pályázat fővédnöke és támogatója.

 

                               Az egyes pályaművek (a jeligék ABC rendjében) az alábbi linken érhetők el:

 

Pályaművek

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS

Ideje: 2015. december 4-én - pénteken - 16 órakor

Helye: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Budapest, V., Piarista köz 1. - Díszterem

Az eredményhirdetés után szerény fogadás az Aulában.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

FENNÁLLÁSÁNAK 80 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL
A VIGILIA FOLYÓIRAT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN
címmel.

 

A pályázóktól a következő kérdésekre vagy azok egy tetszés szerinti részére várunk választ:

- Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hívő keresztény és az értelmiségi létforma?

- A keresztény értelmiségiek hogyan tudnak részt venni a közéletben, 
szolgálni a közjót, a társadalmat, a kultúrát, párbeszédet folytatni 
nem keresztény értelmiségiekkel?

Hogyan tudják saját tudományukkal, sajátos szakmai ismereteikkel segíteni
egyházuk életét? Mennyiben tartoznak azért felelősséggel?

 

A pályázaton felekezettől függetlenül bárki részt vehet beküldött írásával, 
elsősorban azonban egyetemi oktatók és hallgatók, teológusok, filozófusok, 
a társadalomtudományok művelői és írók műveit várjuk.

A 30 év alatti fiatalok pályaművei külön Junior kategóriában kerülnek elbírálásra.

Az írások maximális terjedelme 30.000 leütés (szóközökkel együtt).

A pályázatok beküldési határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázat jeligés, a pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében kérjük, 
hogy az írásokat kinyomtatva és adathordozón (CD vagy DVD), jeligével ellátva juttassák el 
a Vigilia Szerkesztőség címére (1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em.); 
a pályázók személyi adataikat lezárt borítékban mellékeljék, 
a borítékra csak a jeligét írják rá (a 30 év alattiak életkorukat is).

A bírálóbizottság elnöke Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

A LEGJOBBNAK ÍTÉLT HÁROM PÁLYÁZAT PÉNZJUTALOMBAN IS RÉSZESÜL:

I. díj: 300.000 Ft

II. díj: 200.000 Ft

III. díj: 100.000 Ft

 

JUNIOR KATEGÓRIÁBAN:

I. díj: 100.000 Ft

II. díj: 50.000 Ft

III. díj: 30.000 Ft

impresszum | belépés