Szerkesztőség

 

Főszerkesztő és felelős kiadó: Lukács László
Felelős szerkesztő: Puskás Attila   Főszerkesztő-helyettes: Görföl Tibor
Szerkesztők: Bende József, Deák Viktória Hedvig, Lázár Kovács Ákos, Vörös István
Szerkesztőbizottság: Hafner Zoltán, Horkay Hörcher Ferenc, Kalász Márton, Kenyeres Zoltán, Kiss Szemán Róbert, Pomogáts Béla, Szörényi László
Szerkesztőségi titkár és tördelő: Németh Ilona
A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Telefon: +36 1 486-4443 Kiadóhivatal, +36 1 486-4445 Szerkesztőség
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 48.
E-mail: vigilia@vigilia.hu
 

Előfizethető: Vigilia Kiadóhivatalban
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. ÜLK, LAPKER Zrt., alternatív terjesztők, egyházi és templomi árusítás.
A Vigilia csekkszámla száma: OTP. VII. ker. 11707024-20373432

Egy példány ára: 600,- Ft (Előfizetés esetén 500,- Ft)

Előfizetési díj: Belföldi előfizetés esetén: 6.000,- Ft/év; 3.000,- Ft/félév; 1.500,- Ft/negyedév

5-10 pld. megrendelése esetén 10% kedvezmény

Külföldi előfizetési díjak:

Európai országok: 6.000,- Ft/év + postaköltség

Tengerentúli országok: 100,- USD/év

 

SZERKESZTŐSÉGI FOGADÓÓRA: KEDD, CSÜTÖRTÖK 10-14 ÓRA KÖZÖTT.

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.

vigilia@vigilia.hu

impresszum | belépés