84. évfolyam 2. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Hivatásunk
Keresztény lelkiség egykor és ma
Zátonyi Maura Az áldás lelkisége. Bingeni Szent Hildegárd – bencés egyháztanító – a beteljesedett élet titkáról
Várszegi Asztrik A keresztény lelkiség gyökerei és mai hangsúlyai
Laczkó Zsuzsanna A szemlélődő lelkiség időszerűsége
Szép/írás
Aczél Géza (szino)líra. torzószótár (versek)
Halmai Tamás Identitás; Állapot; Barlang; Mozdulatlan; Tanulság (versek)
Oravecz Péter Memento; Széljegyzetek (versek)
Osztroluczky Sarolta Az emlékezet bozótjában. Thomas Wolfe és Ottlik Géza (tanulmány)
Filip Tamás Lesz, ami lesz; Dobjátok elém (versek)
Szalagyi Csilla Hogy eredendő (vers)
Dévény István Mariella Mehr két verse (fordítások bevezetővel)
Tüskés Anna Rab Gusztáv és az Elveszett álláspontok
Rab Gusztáv Elveszett álláspontok (novella, részlet)
A Vigilia beszélgetése
Thomas Keatinggel (Görföl Tibor fordítása)
Mai meditációk
Mustó Péter A lélekről
Egyház a világban
François-Marie Léthel Marton Marcell kármelita lelkisége (Bakos Rafael fordítása)
Napjaink
XVI. Benedek pápa és Arie Folger bécsi főrabbi levélváltása (Görföl Tibor fordítása)
Kritika
Vörös István A szerző halandóság-szabadságra ment. Bazsányi Sándor: Nádas Péter
Tóth Andrea Radikális gondolkodás. Balázs M. Mezei: Radical Revelation: A Philosophical Approach
Szemle
Csehy Zoltán Gyöngyösi István levelei és iratai
Bonivárt Ágnes Sándor Iván: A hetedik nap
Darvasi Ferenc Zoltán Gábor: Szomszéd. Orgia előtt és után
Baráth Tibor Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem
Orbán Róbert Rab Gusztáv: Sabaria, avagy Szent Márton köpenye
Simon Lajos Zoltán Adamik Tamás: Carmina Rustica. Versek és műfordítások
Schnider Anikó Angelika Basile Cole OP – Paul Conner OP: Teljes kereszténység. A megszentelt élet teológiája
Görföl Tibor Jürgen Mettepenningen: Nouvelle théologie – Új teológia. A modernizmus örököse, a II. Vatikáni Zsinat előfutára
Lukács László Szabó Ferenc SJ: Világító emberek – időszerű művek
impresszum | belépés