84. évfolyam 11. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Az időben és azon túl
Az Eucharisztiáról
Heidl György Irenaeus az Eucharisztiáról
Orosz Gábor Viktor „Mert a hit által mi egy testté váltunk”. A lutheri úrvacsoratan teológiájának és lelkiségének értelmezése
Fehérváry Jákó Egy kenyér – egy test. Az Eucharisztia újra felfedezett szimbolikus közösségi természetéről
Szép/írás
Falcsik Mari Túl a félúton; Téli spleen; Azon az estén; Ha; Már ott vagy (versek)
Dobai Lili Lucis via (próza)
Vörös István Őszi szonáta; Az első emlék; Loretói elégia (versek)
Fátyol Zoltán Apokrif jegyzetek 3; Apokrif jegyzetek 7; Apokrif jegyzetek 11; Versek egy apokrifonból 6 (versek)
Halmágyi Miklós Szó és csönd – Márainál és elődeinél (tanulmány)
Báthori Csaba Ami elhullt; Az égi pálya; Egy percre óriás; Kigyógyulok (versek)
A Vigilia beszélgetése
Ház Gergely – Tóth Lujza Varga Lászlóval
Mai meditációk
Kéki Petra Otthonommá lettél
Egyház a világban
Dolhai Lajos Szentmise és szentségimádás
Szép/Művészet
Prohászka László Madarassy Walter és az 1938-ban tartott XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Kritika
Németh Norbert Könyvek az Eucharisztiáról
Szemle
Balázs Jeromos Gregory Collins OSB: Krisztus kinyilvánult misztériuma II. Elmélkedés a liturgikus évben megjelenő misztériumokról
Varga Szabolcs Diósi Dávid – Marton József (szerk.): Catholice reformare. A katolikus egyház a fejedelemség korában
Orbán Róbert Gara Nathalie – Gara László: Saint-Boniface és lakói
Tanos Márton Falcsik Mari: Az igazi idő
Ughy Szabina Jász Attila: Belső angyal
impresszum | belépés