83. évfolyam 6. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Új keleti nyitás?
Magány és közösség
Zátonyi Maura Otthon lenni Istenben. A magány és a közösség monasztikus viszonya
Baán Izsák A monasztikus élet Európában avagy a fuga mundi vonzása és kihívása egy menekülő világban
Szép/írás
Győrffy Ákos A magányról (esszé)
Turczi István Aquamanile (versek)
Liszkai Tamás Nyilvános magány. A performer mint szubjektum (tanulmány)
Fecske Csaba Gondoltad volna; Nem követ reggel; Reggel; Miért (versek)
Marno János Helyzetdal; 1965; Epifánia (versek)
Hajnády Zoltán Lev Tolsztoj poétikai fordulata – a mimézistől az epifániáig (tanulmány)
Czigány György Darab dallam (vers)
A Vigilia beszélgetése
Bodnár Dániel Olasz Ferenccel
Mai meditációk
Jeges Valéria Mirjam „Neved, mint kiöntött olaj”. A Jézus-imáról
Egyház a világban
Mezei Balázs Hit, értelem, gondolkodás
Kritika
Hankovszky Tamás A kereszténység igazsága. Kurt Flasch: Miért nem vagyok keresztény? Beszámoló és érvelés
Szemle
Rónay László Könyvek között. Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban (8–9. század) – A keresztény Európa megerősödése
Bucsics Katalin Tarján Tamás: Éltesse megírt Istene. Írások költőkről
Bozók Ferenc Fecske Csaba: Kiűzetés. Válogatott és új versek
Pataky Adrienn Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárium
Görföl Tibor Dom Samuel: Mint emésztő tűz. Egy szerzetes gondolatai az irgalmasság gyakorlatáról
Forgács Hajnalka Domonkos szentek és szent helyek
Szabó P. Katalin Mizera Tamás – Nagy Andor – Verók Attila (szerk.): A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék I–II.
impresszum | belépés