83. évfolyam 4. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Felragyog a sötét
Görföl Tibor A vég közelsége. A húsvét rejtettsége és egysége
Mándy Iván emlékezete
Rónay László Mándy Ivánt keressük
Hózsa Éva Újabb körültekintés Mándy Iván „novellaboltjában”
Fodor Péter Név, emlékezet, futball Mándy Iván szövegeiben
Györffy Miklós A pálya végén. Széljegyzetek Mándy Iván kései novelláihoz
Szép/írás
Markó Béla Emmausz után (vers)
Patak Márta Két pillanatkép (novella)
Hegedűs Gyöngyi ráfelelő ének; bizonyos kor (versek)
Egressy Zoltán Minden reggel; A nimfa hajnala (versek)
Filip Tamás Az ígéret vize; „Legkedvesebb költőim”; Mindjárt kész (versek)
Julien Green A Notre-Dame-ban (Ádám Péter és Kiss Kornélia fordítása)
Takács Zsuzsa A szakadék szélén; Kimenetel (versek)
A Vigilia beszélgetése
Szalagyi Csilla Takács Zsuzsával. Verstörténetek
Dokumentum
„Te tartsd a beszédet síromnál”. Mándy Iván 1946-os és 1947-es levelei Rába Györgynek (Közreadja: Darvasi Ferenc)
Egyház a világban
Rosta Gergely Az európai katolicizmus számokban
Emlékezet és kiengesztelődés
Földváry Gergely Egy ‘vértelen vértanú’. Pétery József váci püspök emlékére
Kritika
Török Csaba Paul M. Zulehner: Kifutó modell. Merre kormányozza Ferenc pápa az egyházat?
Jelenits István Piarista evangéliumos könyv 2018. Megjegyzések egy újszerű vállalkozáshoz
Szemle
Rónay László Könyvek között. Vasfüggöny mögött
Prohászka László „Balkezében is elfér a világ”. Kiállítás és könyv Ferenczy Béni utolsó alkotókorszakáról
Mohay Tamás Anna. Változatok székely asszonysorsra. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kiállítása a Nemzeti Múzeumban
Páli Attila Hegedűs Gyöngyi: A pont felett
Tanos Márton Patak Márta: Enyhítő körülmények között
Kovács Alex Vida Gábor: Egy dadogás története
Szénási Zoltán Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időkben
Benkő Gitta Dr. Szegő György: Két ima egy istenhez; A többi a tied
impresszum | belépés