83. évfolyam 11. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Rónay László 1937–2018
A papképzésről
Takács Gábor Reformklérus. A klerikus személyéről és hivataláról alkotott kép változása a 18. század második felében
Nagy Mihály Zoltán Márton Áron a papi ideálról az 1940-es években
Törő András A papi hivatás ajándéka. Gondolatok az új Ratio Fundamentalisról
Szép/írás
Vasadi Péter Szót kérek; Lelet (versek)
Lackfi János Óceánom egy szerelmem (vers)
Halmai Tamás Versvilágok (esszék)
Ménes Attila Harmsziádák: .ÁVÉHÁZ; Sosem vagy egymagad; Bűn és bűnhődés; Bábu; Abject (rövidprózák)
Falcsik Mari Így lett; A bolond merítő; Minden szelídet; Költőlétmód (versek)
Fecske Csaba Hol miért; Csalódás (versek)
Czigány György Futam a pápa zongoráján; Visszaszámlálás (versek)
Makai Péter A láz metaphorái (versek)
A Vigilia beszélgetése
Lukács László Blanckenstein Miklóssal
Mai meditációk
Thorday Attila Elmélkedés a hivatás mibenlétéről
Egyház a világban
Baán István Papi eszmény és papképzés az ortodox egyházban
In memoriam Rónay László
Horváth Réka Rónay László öröksége
Pomogáts Béla Irodalomtörténet-írás és kereszténység. Búcsú Rónay Lászlótól
Kenyeres Zoltán Ceruzasorok Rónay Lászlóról
Szörényi László A platonikus Lacika
Sipos Lajos Szomorú könyvbemutató
Kritika
Komálovics Zoltán A költő kitart. Vasadi Péter: A kórus kitart
Szemle
Rónay László Könyvek között. Az eltűnt idő nyomában
Sebők Melinda Rónay László: Közelítések Szabó Dezsőhöz
Szénási Zoltán Kiss Szemán Róbert: „Támaszkodva támasz nélkül…” A katolikus irodalom közép-európai alakváltozatai
Gruber László DOCAT. Mit kell tennünk? A Katolikus Egyház társadalmi tanítása
Ötvös Csaba Palamasz Szent Gergely: A szentül élő hészükhaszták védelmében
Szécsi József Róna Tamás – Mezei Mónika (szerk.): A magyarországi zsidóság története
Várkonyi Borbála Intuíció. Kondor Attila festészetéről egy képzőművészeti album kapcsán
impresszum | belépés