83. évfolyam 10. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Bűnösök szent egyháza
Tanulmányok
Bacsó Béla Kép és szó. Az allegorikus művek értelmezéséről (tanulmány)
Lázár Kovács Ákos A másikkal megoszthatatlan kép (tanulmány)
Janez Ferkolj A remény teológiája Charles Péguy költészetében (tanulmány) (Sághy Marianne fordítása)
Szép/írás
Halmai Tamás Emily Dickinson-átiratok (versek)
Áfra János Kút; Idézés (versek)
Máriáss Anna Mint éjjel (vers)
Mohai V. Lajos Áll az angyal (versciklus; részlet)
Borsodi Henrietta „Isten csendjében és tartózkodásában”. Az Eucharisztia Pilinszky János műveiben (tanulmány)
Vörös Anna akik elmennek, az ajtót kitárják (próza)
Molnár Krisztina Rita Bakony; Idők a Jelenések tájékáról; Mécses (versek)
Patak Márta Mindig péntek (regényrészlet)
A Vigilia beszélgetése
Görföl Tibor Heidl Györggyel és Varga Ferenccel
Mai meditációk
Lukács János Imádság és Jézus neve a jezsuita hagyományban
Szép/Művészet
Kovács Péter Schaár Erzsébetről
Kritika
Béres Tamás Ulrich Wilckens – Walter Kasper: Felhívás az ökumenére. Utak a keresztények egysége felé
Gárdonyi Máté Teológia és történettudomány. Antológia az egyháztörténet-írás elméleti kérdéseiről
Szemle
Rónay László Könyvek között. Márai Sándor utolsó naplója
Duró Gábor Szilasi László: Luther kutyái
Balázs Katalin Áfra János: Rítus
Tomaji Attila Molnár Krisztina Rita: Levél egy fjord partjáról
Páli Attila Mohai V. Lajos: Rózsa utca, retrospektív
Bakos Gergely Rowan Williams: Tanítványként az úton. A keresztény élet esszenciájáról
impresszum | belépés